Trong giờ đồng hồ Anh, bọn họ đều biết bao gồm từ kèm theo với Gerund – danh đụng từ và có những từ lại chỉ ở 1 dạng nguyên thể ko chia? hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết và làm 1 số bài tập gerund và infinitive có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về gerund và infinitive có đáp án


Đây là một trong dạng ngữ pháp đặc trưng vì nếu tất cả sự nhầm lẫn, bạn sẽ bị mất điểm.

*

I. DANH ĐỘNG TỪ GERUND

1. Có mang Danh hễ từ Gerund

– Là hầu như danh từ nhận thêm đuôi ing vùng sau và thay đổi từ đóng vai trò như hễ từ.

Ký hiệu: V-ing

Lưu ý, V-ing tại đây không kiểu như với phân chia động từ sống thì hiện tại tiếp diễn do đó cần để ý để tránh nhầm lẫn.

– Khi thực hiện danh đụng từ theo thể bao phủ định thì thêm not ngơi nghỉ phía trước:

Not exercising regularly is dangerous for your health.

– Để phân tích về cửa hàng thực hiện hành động thì chúng ta có thể thêm tính từ tải trước đó:

E.g: My turning on the air conditioner

Đây là 1 đoạn văn ví dụ áp dụng nhiều danh hễ từ:

Learning vocabulary is very important for the IELTS test. Though it is important not khổng lồ neglect the other skills of speaking, reading, writing and listening, knowing a broad range of words will help you with all the other parts of the test. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed to fully understand each word, but not taking vocabulary seriously could be a big mistake.

Bạn có đoán được đều từ được gửi thành danh đụng từ?

Chúng ta có:

Learn – LearningSpeak – SpeakingRead – ReadingWrite – WritingKnow – knowSpend – SpendingTake – Taking

Việc thêm đuôi ing sau những danh trường đoản cú cũng theo đúng quy tắc: ví như âm cuối là e thì vứt đi và thêm ing.

*

2. Biện pháp dùng danh đụng từ

Geround được dùng:

a. Như một nhà ngữ

E.g: Walking is a good form of exercise

Khi sử dụng Gerund là hễ từ sẽ tiến hành chia giống hệt như danh từ số không nhiều dù có tương đối nhiều đối tượng:

Eating bananas, apples and oranges everyday is good for you.

Tuy nhiên, như trường vừa lòng này, có nhiều hơn 1 danh hễ từ thì phân tách theo danh từ số nhiều:

E.g: Walking and swimming are both good forms of exercise.

b. Sử dụng như 1 tân ngữ

– Some people like swimming lớn keep fit.

c. Làm vấp ngã ngữ sau cồn từ tobe

– A good way khổng lồ improve your English is watching American TV series.

Câu này hoàn toàn có thể viết lại như vậy này:

– Watching American TV series is a good way lớn improve your English.

d. Sử dụng sau giới từ

Another method of learning English is to read lots of fiction books.

e. Sử dụng danh động từ sau giới từ

– I am interested in learning a new language.

– There are many advantages of taking a sabbatical from work.

– I passed my exams without trying too hard.

– I’m worried about sitting for the IELTS test.

– I got a band 7 by studying very hard.

– I was shocked upon hearing the news.

– I’m sorry for talking so loud.

Như bạn thấy, sử dụng danh cồn từ thuộc giới từ vẫn thường đi theo nhiều kiểu collocations.

f. Trường hợp khác

Sử dụng nói về một hoạt động, với trường đoản cú đi thuộc là go.

E.g: I wanted lớn go jogging but my friend said he’d prefer to lớn go swimming instead.

# trường hợp đặc biệt quan trọng – danh hễ từ sử dụng sau đụng từ

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng hai cồn từ đồng thời thì động từ phía sau sẽ là 1 danh động từ hoặc cồn từ nguyên thể.

Một ví dụ ngơi nghỉ đây:

Bạn không thể nói gắng này:

– We always finish eat very late.

– We always finish to lớn eat very late.

Bạn bắt buộc một danh động từ vùng phía đằng sau để xong xuôi đúng yêu cầu.

Câu đúng là:

– We always finish eating very late.

Đây không phải là quy phương tiện ngữ pháp mà bạn phải học thuộc những từ sẽ kèm theo với danh cồn từ với luyện tập tiếp tục bởi khi học sẽ thường có bài tập về ving cùng to v.

Một số hễ từ đã theo sau là gerund nhưng cũng đều có một số trường đoản cú theo sau là cồn từ nguyên thể, một số dị thường theo cả nhị (phần 3). Chính vì như thế bạn phải ghi lưu giữ kỹ.

Ví dụ:

– I like to swim (verb + infinitive)

Or

– I lượt thích swimming (verb + gerund)

Danh sách những động từ thường đi trước danh rượu cồn từ

– Appreciate: Cảm kích

E.g: I appreciate you taking the time out to lớn see me.

– Avoid: Tránh

E.g: You should avoid drinking sugary drinks.

– Consider: cân nhắc

E.g: The government considered banning fox hunting.

– Delay: Trì hoãn

E.g: I delayed paying the fine for speeding.

– Deny: lấp nhận

E.g: He denied committing the crime.

– Discuss: Thảo luận

E.g: We discussed sending the children lớn another school.

– Dislike: không thích

E.g: Most people dislike getting up early.

– Enjoy: Thích

E.g: I enjoy having a day off.

– Finish: Kết thúc

E.g: We always finish eating very late.

– Involve: Đòi hỏi

E.g: My job involves moving around the country a lot.

– Miss: ghi nhớ (hoặc lỡ)

E.g: I miss seeing my family everyday.

– Postpone: Hoãn lại

E.g: We postponed marrying until we had the money.

– Practice: Luyện tập

E.g: He practiced hitting the ball against the wall.

– Quit: Bỏ

E.g: I will quit smoking next month.

– Recall: điện thoại tư vấn (hoặc nhớ lại)

E.g: I can’t ever recall shouting at my children.

– Recommend: Khuyên

E.g: This book recommends studying for IELTS everyday.

– Resent: Bực tức

E.g: I resent my manager firing me from my job.

– Risk: Liều

E.g: I wouldn’t risk taking IELTS before you are prepared.

– Stop: dừng lại

E.g: If you stop worrying, you will perform better.

– Suggest: Đề nghị

E.g: She suggested studying in Australia.

II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU V infinitie

1, Khái niệm

V-infinities hay còn được gọi là động từ nguyên mẫu, động từ nguyên thể.

Có hai nhiều loại động trường đoản cú nguyên chủng loại là

– đầu tiên với dạng từ gốc của động từ với đi trước là to. (to infinitives)

– đồ vật hai là dạng không có to (Bare infinitives).

Ở đây bạn ta hay gọi động trường đoản cú nguyên mẫu ám chỉ bao gồm to, nếu không có to tín đồ ta đã nói rõ là không tồn tại to.

Ví dụ về một quãng văn sử dụng động tự nguyên mẫu:

To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town. I wanted to lớn make sure that my grammar was as good as it could be. The teachers helped me khổng lồ understand some complex grammatical points. It is impossible lớn know everything in a short time, but I improved lot, and I would really lượt thích to thank them for what they did. Lớn help me lượt thích this was very kind.

to goto seeto waitto manipulateto considerto amend

Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý, việc sử dụng động từ bỏ nguyên thể sẽ không chia theo các thì.

Ví dụ:

– It took me five hours khổng lồ reached the destination.

Là câu sai, chúng ta chỉ phân tách thì ở rượu cồn từ trước tiên còn lớn reach giữ lại nguyên. Câu đúng vẫn là:

– It took me five hours khổng lồ reach the destination.

2. Cách áp dụng động từ nguyên thể

a. áp dụng như Tân ngữ của rượu cồn từ, tính từ

Khi sử dụng động trường đoản cú nguyên thể làm tân ngữ thì nó đứng sau động từ, tính từ.

– I wanted lớn make sure that my grammar was as good as it could be.

– I decided to study abroad, but my parents are refusing to lớn pay.

– My brother was surprised to see me.

– I was careful not to lớn speak too loudly

b. Quản lý ngữ trong câu

– to lớn help me lượt thích this was very kind.

– lớn get involved in charity work is a very noble cause.

Câu này tương tự với

– Helping me like this was very kind.

– Getting involved in charity work is a very noble cause.

Nên thường tín đồ ta hay cần sử dụng Genround hơn mang lại trường hợp chủ ngữ.

c. Làm xẻ ngữ cho động từ

The best new for you today is you have a new bike (Tin vui nhất từ bây giờ của chúng ta là các bạn có một chiếc xe đạp mới)

d. Dùng làm nói về yêu thương cầu, mục đích

Trường hòa hợp này thực hiện để nói tới việc một hành vi có mục đích như thế nào. Thực hiện động từ bỏ nguyên thể để thay thế In order to.

– In order to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town.

– khổng lồ improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– I joined the exercise class in order to thua trận weight.

– I joined the exercise class to lose weight.

e. Sử dụng với nhiều từ ban đầu với It – It+be+infinitive

It is impossible khổng lồ be perfect in a short time.

(Adjective + Infinitive)

It could be a mistake to leave my job.

(Noun + Infinitive)

f. Đi kèm với động từ Take (it + take + noun + infinitive)

It took me five hours to reach the destination.

It takes a lot of concentration to lớn read this book.

g. Cần sử dụng sau tân ngữ là các từ nhằm hỏi (trừ why)

E.g: I don’t know what I to bởi In this case.

h. Cần sử dụng sau một trong những động từ, danh từ

Đây là phần nên chú ý, tương tự với danh động từ, rượu cồn từ nguyên thể cũng rất được sử dụng đi theo những động trường đoản cú chính.

Danh sách các động từ nhưng mà theo sau là rượu cồn từ nguyên thể

– Afford

E.g: I can’t afford to pay for IELTS lessons.

– Agree

E.g: He agreed khổng lồ postpone his test.

– Appear

E.g: Obesity appears lớn be getting worse.

– Ask

E.g: He asked me to lớn go with him.

– Claim

E.g: She claimed to have the answer to lớn the question.

– Decide

E.g: My partner & I decided khổng lồ move house next year.

– Demand

E.g: I demand lớn see the manager!

– Deserve

E.g: I didn’t deserve to lớn get a 7.5 as I studied very little.

– Expect

E.g: She expected khổng lồ get a band 5 but she got a 6.

– Fail

E.g: Her son failed to win the race, but he came second.

– Forget

E.g: I forgot lớn take the rubbish out last night.

– Hesitate

E.g: She wouldn’t hesitate to help a friend in need.

– Hope

E.g: I hope to leave by 7pm.

– Intend

E.g: The government intends lớn hold an election in June.

– Learn

E.g: I’ve learnt to lớn take each day as it comes.

– Manage

E.g: She managed to change her doctors appointment.

– Mean

E.g: Sorry, I didn’t mean lớn arrive so late.

– Need

E.g: I need khổng lồ get a band 7 khổng lồ get into Australia.

– Offer

E.g: I offered to lớn drive her to the airport.

– Plan

E.g: I plan to emigrate to the UK this year.

– Prepare

E.g: He’s prepared lớn risk everything by investing in gold.

– Pretend

E.g: The boy pretended lớn fall over.

– Promise

E.g: The army general promised not khổng lồ stage a coup.

– Refuse

E.g: He is refusing khổng lồ take the medicine.

– Seem

E.g: She seemed to lớn be ok yesterday, but now she is worse.

– Tend

E.g: I tend khổng lồ find that warmer weather makes me feel better.

– Threaten

E.g: The country threatened khổng lồ invade its neighbour.

– Wait

E.g: I can’t wait khổng lồ go on holiday.

– Want

E.g: The teacher wanted the students to lớn pass.

Danh sách danh từ cùng trạng từ đi cùng cồn từ nguyên thể

– Bad

E.g: It is bad to gossip about your friends.

– Dangerous

E.g: It is dangerous khổng lồ drive too fast.

– Difficult

E.g: It was difficult to vị well in the IELTS reading test.

– Easy

E.g: It is very easy khổng lồ forget important grammar points in a test.

– Fun

E.g: It isn’t always fun to lớn learn English.

– Hard

E.g: It is always hard to lớn remain focused on your goals in life.

– Important

E.g: It is important to lớn believe in your abilities.

– Impossible

E.g: It will be impossible for the charity to lớn help everyone.

– Interesting

E.g: It is interesting to find out about another country.

– Necessary

E.g: It is sometimes necessary to lớn change your plans.

– Relaxing

E.g: It is relaxing to lie in the sun.

*

It+be+infinitives

Danh sách danh tự kết phù hợp với động tự nguyên mẫu

– A good idea

E.g: It isn’t a good idea to study late at night.

– A bad idea

E.g: It is a bad idea to lớn spend too long on IELTS Task 1.

– A mistake

E.g: It is a mistake to say very little in the IELTS speaking test.

– A pity

E.g: It was a pity khổng lồ leave so early.

– A shame

E.g: It was a shame lớn break up.

– A waste

E.g: It will be a waste to lớn throw the food away.

Cụm tính trường đoản cú theo sau bởi động từ bỏ nguyên thể:

– Ashamed

E.g: I’m ashamed khổng lồ admit that I stole the bike.

– Bound

E.g: He is bound (certain) lớn arrive late – he always does.

– Careful

E.g: He was careful not to wake the baby.

– Excited

E.g: I’m excited lớn join the local football team.

– Glad

E.g: I’m glad lớn hear that you are feeling better.

– Happy

E.g: The developer was happy to lớn reduce the price of the house.

– Lucky

E.g: I’m lucky lớn have so many friends.

– Pleased

E.g: The nurse was pleased khổng lồ know he was well again.

– Proud

E.g: She was proud to lớn be seen with her father.

– Relieved

E.g: The police were relieved to lớn arrest the criminal at last.

– Reluctant

E.g: I’m reluctant to lớn take the IELTS test again.

– Sad

E.g: He was sad to lớn see his brother leave.

– Shocked

E.g: I was shocked khổng lồ find out he had been fired.

– Sorry

E.g: We’ll all be sorry to lớn see you go.

– Surprised

E.g: They were surprised lớn hear he is 50 years old.

– Sure

E.g: He’s sure to lớn win first prize.

– Willing

E.g: I’m willing khổng lồ bet you can get a high IELTS score.

III. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU CÓ THỂ LÀ GERUND VÀ INFINITIVE VERB

– Attempt

E.g: I attempted to wake up early.

I attempted waking up early.

– Begin

E.g: I usually begin lớn feel tired at 10pm

I usually begin feeling tired at 10pm

– Cease

E.g: The government ceased khổng lồ talk about the war.

The government ceased talking about the war.

– Continue

E.g: The police continued to lớn harrass him.

The police continued harrassing him.

– Hate

E.g: I hate lớn go khổng lồ work.

I hate going to lớn work.

– Like

E.g: Most people lượt thích to travel abroad.

Most people like traveling abroad.

– Love

E.g: They love to eat at nice restaurants.

They love eating at nice restaurants.

– Prefer

E.g: The electorate prefers to vote in September.

The electorate prefers voting in September.

Pr- opose

E.g: I propose to delay the company merger until next year.

I propose delaying the company merger until next year.

– Start

E.g: I will start khổng lồ study next week.

I will start studying next week.

– Try

E.g: The children tried to reduce their intake of sugar.

The children tried reducing their intake of sugar.

Những tự vựng cùng quy tắc này, chúng ta cần ghi ghi nhớ và áp dụng nhé.

IV. Bài bác tập về gerund cùng infinitive gồm đáp án

*

1. Phân tách động từ trong ngoặc làm sao để cho đúng

Ali’s Story

Booking The School

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close lớn his house. Ali went to look và from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Studying

He had never read much in his life & knew he was weak in this area, so he practiced (11-read) as much as he could. He hated (12-write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (13-practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (14-check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (15-study) English. The other students on the course didn’t hesitate (16-help) Ali and the teachers always offered (17-assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (18-sit) the exam until he was ready.

Taking the Test

Then came the time for Ali (19-take) the test. He couldn’t stop (20-worry) before the test. His teacher had recommended (21-do) the Task 2 first in the writing so he followed those instructions. He finished (22-write) his Task 2 after exactly 40 minutes and then went on lớn the Task 1. The speaking demo seemed (23-go) quite well even though he was nervous. He can recall (24-ask) the examiner at the kết thúc how well he had done but she refused (25-tell) him. Then came the time for his result. He had expected (26-get) a band 5.5 but he was surprised (27-find) out that he had been given a band 6.

The Result

So Ali could now go & study abroad. Although he was happy, unfortunately it did mean (28-leave) his wife & children for a year. He considered (29-take) them with him but it would be too expensive. He knew he would miss (30-see) them everyday but his parents offered (31-take) care of them & promised (32-make) sure they were safe. Ali did love (33-travel) though so he knew he would enjoy the trip. He began (34-prepare) his trip immediately.

2. Chọn câu trả lời đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. To leave C. Leaving/ to leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. Khổng lồ finish C. Finishing/ lớn finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. To lớn take C. Taking/to take

4. He quit …… to persuade his friends lớn go with him.

A. Trying B. Khổng lồ try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The màn chơi of taxes.

A. Reducing B. To lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction to lớn the drugs.

A. Developing B. To develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. Khổng lồ be C. Being/ to be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. To have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried …. Some hot milk.

A. Drinking B. Lớn Drink C. Drinking/ khổng lồ drink

10. She tried … the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. To lớn Reach C. Reaching/ to reach

11. They tried … lớn the tiệc nhỏ on time but the bus was delayed.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ lớn Get

12. We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ lớn Get

13. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. Khổng lồ Smoke C. Smoking/to smoke

14. We stopped ….. Because we were tired.

A. Studying B. Khổng lồ study C. Smoking/to smoke

15. Oh no! I forgot …. Milk.

A. Buying B. To buy C. Buying/to buy

16. Please don’t forget …. Some juice on your way home.

A. Picking B. Lớn pick up C. Buying/to buy

17. Please remember ….. Your homework.

A. Bringing B. To lớn Bring C. Bringing/To bring

18. I remember (go) lớn the beach as a child.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/To go

19. I regret …. You the train has been delayed.

A. Telling B. Khổng lồ tell C. Telling/ khổng lồ tell

20. I don’t fancy ….. Out tonight.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/ Togo

3. Chia động từ trong ngoặc đến đúng

1. She avoided (tell) him about her plans.

2. I would lượt thích (come) khổng lồ the buổi tiệc ngọt with you.

3. He enjoys (have) a bath in the evening.

4. She kept (talk) during the film.

5. I am learning (speak) English.

6. Vày you mind (give) me a hand?

7. She helped me (carry) my suitcases.

8. He decided (study) biology.

9. I dislike (wait).

10. They plan (start) college in the autumn.

11. I promise (help) you tomorrow.

12. We discussed (go) lớn the cinema, but in the over we stayed at home.

13. She agreed (bring) the pudding lớn the dinner.

14. We hope (visit) Amsterdam next month.

15. She suggested (go) to the museum.

Xem thêm: Các Trường Đại Học Xét Tuyển Học Bạ 2021 Tphcm Năm 2022, Loạt Trường Đại Học Xét Học Bạ Ở Tp

Đáp án bài bác tập gerunds & infinitives:

Câu 1

1. Lớn study2. Khổng lồ Achieve3. To Do4. Lớn Improve5. Learning6. Attending7. To lớn be8. Registering9. Khổng lồ get10. To pay11. Reading12. Writing/ to lớn write13. Khổng lồ practice14. To check15. Studying16. To lớn help17. To lớn Assist18. Sitting19. Lớn take20. Worring21. Doing22. Writing23. To lớn go24. Asking25. Khổng lồ tell26. Khổng lồ get27. Lớn Find28. Leaving29. Taking30. Seeing31. Lớn take32. To make33. Traveling/ khổng lồ travel34. Preparing/ khổng lồ prepare

Câu 2:

1. A2. A3. C4. A5. A6. C7. B8. B9. A10. B11. B12. A13. A14. A15. B16. B17. B18. A19. B20. A

Câu 3:

1. Telling2. Khổng lồ Come3. Having4. Talking5. To speak6. Giving7. Lớn carry8. Lớn study9. Waiting10. Khổng lồ start11. Lớn help12. Going13. Khổng lồ Bring14. Lớn vist15. Going

Trên đó là sơ lược về danh hễ từ Gerund với Infinitive verb, chúng ta chú ý cùng học nha.