trabzondanbak.com ra mắt đến quý thầy cô cùng những em học sinh tài liệu bài tập trắc nghiệm môn trang bị lý lớp 9 chương Điện học. 

Đây là tài liệu hết sức hữu ích, tổng hợp 111 thắc mắc trắc nghiệm luân phiên quanh chủ thể điện học từ cơ bạn dạng đến nâng cao nhằm giúp các em học viên ôn tập cùng củng cố kiến thức của môn đồ lý lớp 9 một giải pháp dễ dàng. Sau đây, mời quý thầy thầy giáo và những em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 9 chương Điện học

Câu 1: Một dây dẫn gồm chiều dài l với điện trở R. Ví như nối 4 dây dẫn bên trên với nhau thì dây mới gồm điện trở R’ là:

A. R’ = 4R .

B. R’=

*
.

C. R’= R+4 .

D. R’ = R – 4 .

Câu 2: khi để một hiệu điện thay 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì loại điện qua nó tất cả cường độ 1, 5A. Chiều nhiều năm của dây dẫn dùng làm quấn cuộn dây này là ( hiểu được loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 Ω.)


A. L = 24m

B. L = 18m

C. L = 12m

D. L = 8m .

Câu 3: nhì dây dẫn những làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây đầu tiên có chiều dài 20cm và điện trở 5Ω. Dây sản phẩm hai gồm điện trở 8Ω. Chiều nhiều năm dây vật dụng hai là:

A. 32cm .

B. 12, 5cm .

B. 2cm .

D. 23 centimet .

Câu 4: nhị dây dẫn được gia công từ thuộc một vật tư có thuộc tiết diện, bao gồm chiều nhiều năm lần lượt là l1, l2 . Điện trở tương ứng của bọn chúng thỏa điều kiện:

*

*

C. R1 .R2 =l1 .l2 .

D. R1 .l1 = R2 .l2 

Câu 5: chọn câu vấn đáp sai:

Một dây dẫn tất cả chiều lâu năm l = 3m, điện trở R = 3 Ω , được cắt thành hai dây có chiều nhiều năm lần lượt là l1=, l2 = và gồm điện trở khớp ứng R1, R2 thỏa:

A. R1 = 1Ω

B. R2 = 2Ω

C. Điện trở tương tự của R1 mắc song song cùng với R2 là

*
Ω

D. Điện trở tương tự của R1 mắc tiếp liền với R2 là Rnt = 3 Ω.


Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng nguyên khối có cùng chiều dài. Dây đầu tiên có tiết diện S1 = 0.5mm2 và R1 =8, 5 Ω .Dây thiết bị hai gồm điện trở R2 = 127, 5Ω , gồm tiết diện S2 là :

A. S2 = 0, 33 mm2

B. S2 = 0, 5 mm2

C. S2 = 15 mm2

D. S2 = 0, 033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có điện trở 9, 6Ω với lõi tất cả 30 tua đồng mảnh gồm tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi gai dây miếng là:

A. R = 9, 6 Ω.

B. R = 0, 32 Ω .

C. R = 288 Ω .

D. R = 28, 8 Ω .

Câu 8: nhì dây dẫn những làm bằng đồng đúc có cùng chiều nhiều năm l. Dây thứ nhất có tiết diện S với điện trở 6Ω. Dây máy hai gồm tiết diện 2S. Điện trở dây đồ vật hai là:

A. 12 Ω .

B. 9 Ω .

C. 6 Ω .

D. 3 Ω .

Câu 9: văn bản định mức sử dụng Omh là:

A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện gắng giữa nhì đầu dây dẫn cùng không tỉ lệ thành phần với năng lượng điện trở của dây.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cụ giữa nhị đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

D. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẩn với tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 10: Một tua dây có tác dụng bằng kim loại dài l1 =150 m, tất cả tiết diện S1 =0, 4 mm2 và bao gồm điện trở R1 bởi 60 Ω. Hỏi một dây không giống làm bởi kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30Ω thì tất cả tiết diện S2 là


A. S2= 0, 8mm2

B. S2= 0, 16mm2

C. S2 = 1, 6mm2

D. S2 = 0, 08 mm2

Câu 11: biến hóa trở là 1 trong linh kiện:

A. Cần sử dụng để đổi khác vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện vào mạch.

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện nắm giữa nhì đầu mạch.

D. Dùng để đổi khác khối lượng riêng biệt dây dẫn trong mạch.

Câu 12: Khi di chuyển con chạy hoặc tay cù của phát triển thành trở, đại lượng nào tiếp sau đây sẽ biến đổi :

A. Tiết diện dây dẫn của vươn lên là trở.

B. Điện trở suất của hóa học làm đổi thay trở của dây dẫn .

C. Chiều nhiều năm dây dẫn của thay đổi trở.

D. ánh sáng của biến hóa trở.

Câu 13: bên trên một phát triển thành trở tất cả ghi 50 Ω - 2, 5 A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt trên hai đầu dây thắt chặt và cố định của biến trở là:

A.U = 125 V .

B. U = 50, 5V.

C.U= 20V. D.

U= 47, 5V.

Câu 14: Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện trở suất r = 1, 1.10-6 Ω.m, 2 lần bán kính tiết diện d1 = 0, 5mm, chiều nhiều năm dây là 6, 28 m. Điện trở lớn số 1 của trở nên trở là:

A. 3, 52.10-3 Ω.

B. 3, 52 Ω.

C. 35, 2 Ω .

D. 352 Ω .

Câu 15: tuyên bố nào dưới đây đúng tuyệt nhất khi nói về mối tương tác giữa cường độ chiếc điện sang 1 dây dẫn cùng hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ dòng điện sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện vậy giữa nhì đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ loại điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ cái điện qua một dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện núm giữa hai đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ loại điện qua một dây dẫn ko tỉ lệ với hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây dẫn đó.

Câu 16: lúc hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây dẫn tăng thì:


A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn không cố kỉnh đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu năng lượng điện thế.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, cơ hội giảm.

D. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng với hiệu năng lượng điện thế.

Câu 16: Hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn giảm từng nào lần thì

A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không cố kỉnh đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời gian giảm.

C. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn giảm từng ấy lần.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Sử Thpt Quốc Gia 2020 Full Mã Đề, Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Sử 2020

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.

Câu 17: Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu dây dẫn bao gồm dạng là