Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh 5 Unit 15 (có đáp án): What would you like to be in the future?

Để học giỏi Tiếng Anh 5, phần dưới tổng đúng theo Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập tất cả đáp án Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Please wait

Tải xuống

Tiếng Anh 5 Unit 15 lớp 5: What would you lượt thích to be in the future?

I. Tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 15


Tiếng AnhPhiên âmTiếng Việt

future

pilot

doctor

teacher

architect

engineer

writer

accountant

business person

nurse

artist

musician

singer

farmer

dancer

fly

of course

scared

leave

grow up

look after

patient

design

building

comic story

farm

countryside

space

spaceship

astronaut

planet

important

dream

true

job

/fju:t∫ə/

/pailət/

/dɔktə/

/ti:t∫ə/

/ɑ:kitekt/

/endʒi"niə/

/raitə/

/ə"kauntənt/

/biznis pə:sn/

/nə:s/

/ɑ:tist/

/mju:"zi∫n/

/siηə/

/fɑ:mə/

/dɑ:nsə/

/flai/

/əv kɔ:s/

/skeəd/

/li:v/

/grou ʌp/

/luk ɑ:ftə/

/pei∫nt/

/di"zain/

/bildiη/

/kɔmik stɔ:ri/

/fɑ:m/

/kʌntrisaid/

/spies/

/speis"∫ip/

/æstrənɔ:t/

/plænit/

/im"pɔ:tənt/

/dri:m/

/tru:/

/dʒɔb/

tương lai

phi công

bác sĩ

giáo viên

kiến trúc sư

kĩ sư

nhà văn

nhân viên kế toán

doanh nhân

y tá

họa sĩ

nhạc công

ca sĩ

nông dân

vũ công

bay

dĩ nhiên

sợ hãi

rời bỏ, rời

trưởng thành

chăm sóc

bệnh nhân

thiết kế

tòa nhà

truyện tranh

trang trại

vùng quê

không gian

phi thuyền

phi hành gia

hành tinh

quan trọng

mơ ước

thực sự

công việc

II. Ngữ pháp giờ Anh lớp 5 Unit 15


1. Hỏi đáp ai đó muốn làm những gì trong tương lai

Khi ý muốn hỏi ai đó mong muốn trở thành gì vào tương lai, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc sau: What + would + s + like to be in the future?

Trả lời: S + would + like to be + a/an + ...

Ex: What would you like to be in the future? - I would lượt thích to be a teacher.

2. Mở rộng cách sử dụng “would like”

Cụm từ would like tức là mong muôn và tất cả cách sử dụng giốnc với động từ “want”, tuy nhiên would like mang tính lịch lãm hơn.

Would like có nghĩa là mời mọc, đề nghị, thể hiện ước muốn.

a) sử dụng với từ What để hỏi về cầu muốn của ai đó một phương pháp lịch sự:

Cấu trúc chung: What + would + S + like?

Ex: What would you like? bạn muốn gì?

Trả lời: S + would like + N / to-infinitive

Ex: I"d lượt thích a cup of coffe. Tôi mong một bóc cà phê.

b) Để đề xuất hoặc mời ai đó một giải pháp lịch sự

Cấu trúc chung: Would you lượt thích + N / to infinitive... ?

Ex: Would you like some milk? Bạn có muốn một không nhiều sữa không?

Trả lời:

*

Ex: Would you lượt thích to have dinner with me tonight? – Yes, I’d love to.

III. Bài bác tập giờ Anh lớp 5 Unit 15

Bài 1. Read & complete. (Đọc cùng hoàn thành)


Why like who where what farmer

Linda: (1) ______would you lượt thích to be in the future?

Nam: I’d like to be a (2) ________.

Linda: (3) _______would you like to have that job?

Nam: Because I’d (4) ________to look after farm animals and work in the mở cửa air.

Linda: (5)_______would you lượt thích to work?

Nam: On a farm in the mountains.

Linda(6)________would you like to work with?

Nam: With other farmers & engineers.

Hiển thị đáp án

Đáp án: 1. What 2. Farmer 3. Why 4. Lượt thích 5. Where 6. Who

Dịch:

- mình thích làm gì trong tương lai?

- Tôi muốn là 1 trong những nông dân.

- tại sao bạn có nhu cầu làm nghề đó?

- do tôi muốn chăm sóc những loài vật và làm việc trong môi trường mở.

- bạn muốn làm ở đâu?

- Một trang trại trên núi.

- bạn muốn làm bài toán cùng ai?

- Với đông đảo nông dân cùng kĩ sư khác.


Bài 2. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp những từ để chế tác thành câu)

1. Lượt thích / would / future / the / you / to lớn / what / be / in

____________________________________________?

2. Would / where / lượt thích / you / work / to

____________________________________________?

3. A / lớn / would / why / like / nurse / be / you

____________________________________________?

4. You / be / like / a / would / footballer / to

____________________________________________?

5. With / lượt thích / you / would / work / who / to

____________________________________________?


Đáp án:

1. What would you lượt thích to be in the future?

Bạn muốn làm cái gi trong tương lai?

2. Where would you lượt thích to work?

Bạn thích làm việc ở đâu?

3. Why would you lượt thích to be a nurse?

Tại sao bạn muốn làm y tá?

4. Why would you like to be a footballer?

Tại sao bạn có nhu cầu trở thành một ước thủ láng đá?

5. Who would you lượt thích to work with?

Bạn muốn thao tác với ai?


Bài 3. Read & complete. (Đọc với hoàn thành.)

why future fields farmer look after work

1. A: What would he lượt thích to be in the _______ ? - B: He’d lượt thích to be a________ .

2. A: Where would he lượt thích to________ ? - B: He’d lượt thích to work in the _________

3. A:______ would he like to be a farmer? - B: Because he’d lượt thích to _____farm animals

Hiển thị đáp án

Đáp án:

1. Future, farmer

Dịch: bạn muốn làm gì trong tương lai? – Anh ấy muốn là một nông dân.

2. Work, fields

Dịch: Anh ấy thích làm việc ở đâu? – Anh ấy hy vọng làm ở mọi cánh đồng.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Nuôi Cấy Mô Tế Bào Trong Nhân Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp

3. Why, look after

Dịch: tại sao bạn muốn làm nông dân? - bởi vì tôi muốn quan tâm những con vật.


Bài 4. Read and complete the table. (Đọc và xong xuôi bảng)

*
Hiển thị đáp án
*

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 5 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho bé và được tư vấn miễn phí tổn tại khoahoc.trabzondanbak.com