Từ vựng về các chuyển động giải trí, tiêu khiển, sở trường (leisure time, miễn phí time, hobby, addicted, community centre, hang out,…). Ngữ âm phụ âm kép /br/ với /pr/. Ngữ pháp phần lớn động từ chỉ sự yêu mến (liking): like, love, fancy, hate, detest,… . đề nghị ghi dạng của đụng từ theo sau hầu như động từ chỉ sự thích thú (V-ing).

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp án

Unit 2. Life in the Countryside

Từ vựng về cuộc sống ở nông làng mạc (cattle, highland, pasture, harvest, cottage,…). Ngữ âm phụ âm kép /bl/, /kl/. Ngữ pháp đối chiếu hơn của tính từ: S1 + be + đối chiếu hơn của tính từ + than + S2 (tính từ bỏ ngắn -er, more + tính từ dài). đối chiếu hơn của trạng từ: S1 + V + so sánh hơn của trạng từ + than + S2. Buộc phải ghi nhớ các trường hợp so sánh hơn của tính từ/ trạng từ đặc biệt.

Unit 3. Peoples of Viet Nam

Từ vựng về những dân tộc và mô tả đặc điểm những dân tộc nước ta (ancestor, costume, diverse, ethnic, heritage,…). Ngữ âm những phụ âm kép /sk/, /sp/, /st/. Ngữ pháp những loại câu hỏi: Yes/ No và câu hỏi Wh. Mạo từ bỏ (articles): ghi nhớ giải pháp sử dụng của những mạo từ “a/ an/ the” và đều trường đúng theo không cần sử dụng mạo từ.

Unit 4. Our Customs and Traditions

Từ vựng về những truyền thống cuội nguồn và phong tục của nước ta (custom, tradition, cutlery, generation, oblige, …). Ngữ âm phụ âm kép /spr/ cùng /str/. Ngữ pháp hễ từ khuyết thiếu (modals) với should (nên), shouldn’t (không nên) và have khổng lồ (phải). Yêu cầu phân biệt được cách áp dụng của “must” với “have to”.

Unit 5. Festivals in Viet nam

Từ vựng về các tiệc tùng ở vn (anniversary, carnival, ceremony, emperor, lantern,…). Ngữ âm trọng âm của trường đoản cú có xong xuôi là -ion với -ian. Ngữ pháp câu đơn (gồm 1 mệnh đề độc lập), câu ghép (gồm 2 hay những mệnh đề độc lập), câu phức (một mệnh đề tự do và một mệnh đề phụ thuộc). Nên phân biệt được mệnh đề hòa bình và mệnh đề dựa vào để xác minh đúng câu đơn (simple sentence), câu ghép (compound sentence), câu phức (complex sentence).

Unit 6. Folk Tales

Từ vựng chỉ những câu chuyện dân gian, cổ tích (folk tales, fairy tales, cruel, cunning, fable, legend,…). Ngữ âm ngữ điệu trong câu cảm thán (xuống giọng ở cuối câu). Ngữ pháp thì thừa khứ đối kháng (Ved/V2) với quá khứ tiếp tục (was/were + V-ing). Buộc phải phân biệt được cách áp dụng thì vượt khứ solo (simple past) và quá khứ tiếp tục (past continuous) khi dùng kết hợp với nhau trong mệnh đề trạng ngữ thời hạn (when, while).

Unit 7. Pollution

Từ vựng về vấn đề độc hại môi trường, nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục (pollution, cause, billboard, contaminate, dump, fine,…). Ngữ âm trọng âm của từ có đuôi -al cùng -ic. Ngữ pháp ôn tập câu đk loại 1 (conditional type 1: If + S + V (hiện trên đơn), S + will V) và câu đk loại 2 (conditional type 2: If + S + Ved/V2, S + would V). Bắt buộc ghi nhớ rất nhiều chú ý cấu tạo đặc biệt của câu điều kiện loại 1 (diễn tả thực sự hiển nhiên) và các loại 2 (động từ bỏ were cho tất cả các ngôi).

Unit 8. English Speaking Countries

Từ vựng về các quốc gia nói giờ Anh trên nhân loại (aborigine, icon, accent, official, state,…). Ngữ âm trọng âm của từ bao gồm tận cùng -ese với -ee. Ngữ pháp thì hiện tại đơn (present simple) và cách thực hiện đặc biệt miêu tả kế hoạch lịch trình ở tương lai.

Unit 9. Natural Disasters

Từ vựng về các loại thiên tai, kết quả và biện pháp khắc phục (natural disasters, collapse, bury, dangerous, damage,…). Ngữ âm trọng âm của tự có xong xuôi là -logy với -graphy. Ngữ pháp câu bị động (passive voice): be + Ved/P2. Yêu cầu ghi nhớ quá trình chuyển câu dữ thế chủ động sang bị động. Thì vượt khứ xong (past perfect) cấu trúc, cách thực hiện và tín hiệu nhận biết. Phải ghi nhớ cấu trúc kết đúng theo giữa thì vượt khứ chấm dứt và quá khứ đơn trong mệnh đề trạng ngữ thời hạn (before, after, hardly…when, no sooner…than).

Unit 10. Communication

Từ vựng chỉ các phương thức giao tiếp (communication, toàn thân language, chat room, face-to-face, interact,…). Ngữ âm trọng âm của từ có tận thuộc -ity và -itive. Ngữ pháp thì tương lai tiếp nối (future continuous) cấu trúc, cách áp dụng và tín hiệu nhận biết. Số đông động từ được theo sau vị to V (to infinitive).

Unit 11. Science & Technology

Từ vựng về khoa học và technology (science, technology, biologist, designer, reality,…). Ngữ âm trọng âm từ bao gồm chứa chi phí tố un-, im-. Ngữ pháp ôn tập các thì tương lai 1-1 (simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous). Cần chăm chú ghi nhớ cấu trúc, biện pháp sử dụng, dấu hiệu nhận ra và riêng biệt sự khác biệt giữa những thì. Tường thuật câu è cổ thuật (reported statements): chú ý công việc khi chuyển câu nói trực tiếp sang con gián tiếp, đổi ngôi, lùi thì, thay đổi trạng từ thời hạn và chỗ chốn.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Chương 2 Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 10: Ôn Tập Cuối Chương 2

Unit 12. Life on Other Planets

Từ vựng chỉ cuộc sống trên những hành tinh không giống (planet, alien, adventure, flying saucer, galaxy,…). Ngữ âm trọng âm của những từ có dứt là -ful, -less. Ngữ pháp tường thuật thắc mắc (reported questions) và đụng từ khuyết thiếu (may, might). Cần lưu ý đổi ngôi, lùi thì, đổi trạng từ thời gian và nơi chốn khi chuyển thắc mắc trực tiếp sang loại gián tiếp.