chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
bài xích tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài xích tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về từ vựng lớp 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12 có đáp án cùng lời giải cụ thể 100 bài xích tập trắc nghiệm về phạt âm có giải mã và đáp á..

Câu hỏi 1 : Chọn từ có phần gạch ốp chân được vạc âm khác so với những từ còn lại.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm phát âm s es

A joggedB cookedC gainedD  smiled

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B. Chữ “ed” được gạch men chân trong từ “cooked” được phân phát âm là /t/. Trong số từ còn lại được vạc âm là /d/.


Câu hỏi 2 : Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được vạc âm không giống so với các từ còn lại.

A  laughedB arrivedC ploughedD  stayed

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Chữ “ed” vào từ “laughed” được phát âm là /t/. Trong các từ còn lại được vạc âm là /d/.


Câu hỏi 3 : Chọn từ có phần gạch men chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

A enjoyedB watchedC stoppedD cooked

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Chữ “ed” trong từ “enjoyed” được phạt âm là /d/. Trong các từ còn lại được phạt âm là /t/.


Câu hỏi 4 : Chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phạt âm không giống so với các từ còn lại.

A workedB stoppedC forcedD wanted

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D. Chữ “ed” trong từ “wanted” được phân phát âm là / ɪd/. Trong các từ sót lại được phạt âm là /t/.


Câu hỏi 5 : Chọn từ có phần gạch ốp chân được vạc âm khác so với các từ còn lại.

A developedB coughedC  washedD drained

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Chữ “ed” vào từ “drained” được vạc âm là /d/. Trong số từ sót lại được vạc âm là /t/.


Câu hỏi 6 : Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được vạc âm khác so với các từ còn lại.

A entrustedB likedC distributedD included

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Chữ “ed” được gạch ốp chân trong từ “liked” đươc phạt âm là /t/. Trong những từ còn lại được vạc âm là / ɪd/.


Câu hỏi 7 : Chọn từ gồm phần gạch men chân được phạt âm không giống so với các từ còn lại.

A  supposedB collectedC AdmiredD  posed

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Chữ “ed” vào từ “collected” được vạc âm là / ɪd/. Trong số từ còn sót lại được phân phát âm là /d/.


Câu hỏi 8 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words

A pushed B packed C punched D pleased

Lời giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

Có 3 bí quyết phát âm ed trong giờ đồng hồ Anh

Đuôi /ed/ được vạc âm là /id/ khi đụng từ tất cả phát âm xong là /t/ giỏi /d/

Đuôi /ed/ được vạc âm là /t/ khi hễ từ tất cả phát âm xong xuôi là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ Đuôi /ed/ được phân phát âm là /d/ với các trường thích hợp còn lại.

Phần gạch men chân câu D được phát âm là /d/ còn lại là /t/

Đáp án:D


Câu hỏi 9 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined và bold part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A considered B received C picked D stayed

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Đuôi /ed/ được phạt âm là /t/: Khi đụng từ tất cả phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi hễ từ gồm phát âm dứt là /t/ tuyệt /d/.

Đuôi /ed/ được phạt âm là /d/ với phần đông trường vừa lòng còn lại.

Xem thêm: Giải Lịch Sử Lớp 8 Bài 3: Chủ Nghĩa Tư Bản Được Xác Lập Trên Thế Giới

considered /kən"sidəd/

received /ri"si:vd/

picked /pikt/

stayed /steid/

Phần gạch ốp chân câu C được vạc âm là /t/ còn sót lại là /d/

Chọn C


Câu hỏi 17 : Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân không giống với các từ còn lại

A shoots B grounds C concentrates D forests

Câu hỏi 22 : Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân không giống với các từ còn lại

A boxes B classes C potatoes D finishes

Câu hỏi 25 : Chọn từ có phần gạch men chân không giống với những từ còn lại

A offers B mounts C pollens D swords
25 bài tập trắc nghiệm về phạt âm phụ âm

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về phạt âm về phụ âm gồm đáp án và giải thuật chi tiết


50 bài tập trắc nghiệm về phạt âm nguyên âm đôi/ đối kháng

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về phân phát âm về nguyên âm đôi/ đối chọi có giải đáp và giải mã chi tiết


sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp trabzondanbak.com


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép trabzondanbak.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.