Bài tập trắc nghiệm phần kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá nhiều dạng. Bài viết dưới trên đây tổng hợp toàn bộ các câu hỏi, bài xích tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng độ hiểu bài tương tự như thử thách sự hiểu bài của những em. Cỗ tài liệu bao hàm các thắc mắc trọng tâm, đặc trưng và cơ bản cho chương 1 hình học tập 10, những em cần phải nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.Bạn vẫn xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓


*

*

*

*

*

Hệ thống bài bác tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm lý thuyết hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là một trong đoạn thẳng:

A. Gồm hướng. B. Có hướng dương, phía âm.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hình học 10 chương 1

C. Bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2. Hai véc tơ bao gồm cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Nhị véc tơ bởi nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng.

D. Hai véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Hai véctơ đều bằng nhau khi nhì véctơ đó có:

A. Thuộc hướng và tất cả độ dài bởi nhau.

B. Tuy nhiên song và bao gồm độ dài bởi nhau.

C. Cùng phương và tất cả độ dài bằng nhau.

D. Vừa lòng cả ba tính chất trên.

Câu 4. Trường hợp hai vectơ đều nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương.

C. Thuộc hướng. D. Gồm độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào vết (…) để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược hướng thì …

A. Bởi nhau.

B. Thuộc phương.

C. Cùng độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ bố thì cùng phương.

B. Nhị vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác 0 thì thuộc phương.

C. Nhì vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ cha thì thuộc hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ tía thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. Hai véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Nhị véc tơ ngược phía thì bao gồm độ nhiều năm không bởi nhau.

D. Nhị véc tơ cùng hướng và thuộc độ dài thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng hai véc tơ

Câu 93. Cho tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AC cùng BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB cùng BC làm hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho bố vectơ a b c , và số đông khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ a b, cùng hướng, nhì vectơ a c, đối nhau. Xác định nào tiếp sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b cùng c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b cùng c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bằng nhau.

Câu 34. Mang lại tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AC với BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB với AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AB cùng BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Cho tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

A. M là điểm sao mang lại tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là giữa trung tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của hai véc tơ với cùng một số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M sao cho độ lâu năm MA + MB + MC = 6 là:

A.một đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn bao gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn gồm tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Nhì vectơ u = (2; 1) và v = (2;1)đối nhau.

D. Nhì vectơ u = (1;2) cùng v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: vào hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9 Violet, Tổng Kết Phần Văn Lớp 8 Violet

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em sẽ xem và tải xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong rằng bộ tài liệu này để giúp ích với tạo công dụng lớn đến việc luyện tập để phát âm thật rõ về chương vectơ này, trên đây các là các bài tập cơ bạn dạng và đặc trưng của chương, cùng cũng là nền tảng cho câu hỏi tôi luyện kỹ năng làm những bài tập nâng cấp hơn.