135 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4 (có đáp án): Giới hạn

trabzondanbak.com xem thêm thông tin và biên soạn 135 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4: giới hạn có câu trả lời và lời giải chi tiết đầy đủ những mức độ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số & Giải tích đạt hiệu quả cao.

*

Trắc nghiệm số lượng giới hạn của hàng số bao gồm đáp án

Câu 1: dãy số nào tiếp sau đây có số lượng giới hạn khác 0?

A.1/nB.1/√nC.(n+1)/nD.(sin n)/√n

Hiển thị đáp án


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 11

- biện pháp 1:

*

Đáp án C

- cách 2 (phương pháp các loại trừ): Từ những định lí ta thấy:

Các hàng ở cách thực hiện A,B đều bằng 0, cho nên vì vậy loại giải pháp A,B

*

Do đó một số loại phương án D.

Chọn đáp án C


Câu 2: dãy số nào sau đây có số lượng giới hạn bằng 0?

*
Hiển thị đáp án

- giải pháp 1: dãy (1/3)n có giới hạn 0 vì chưng |q| n mà lại |q| > 1 nên không có giới hạn 0, do đó loại phương pháp A,B,C. Chọn lời giải D

Chọn lời giải D


- phương pháp 1: phân tách tử và chủng loại của phân tử đến n (n là luỹ quá bậc tối đa của n vào tử và chủng loại của phân thức), ta được :

*

Chọn đáp án D

- bí quyết 2: sử dụng nhận xét:

*

khi tính lim un ta thường chia tử và mẫu mã của phân thức cho nk (nk là luỹ quá bậc cao nhất của n vào tử và chủng loại của phân thức), từ đó được kết quả:

Nếu m n =0. Nếu m =p thì lim un=am/bp

Nếu m > p. Thì lim un= +∞ trường hợp am.bp > 0; lim un= -∞ nếu như am.bp

Câu 4:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- giải pháp 1: thực hiện nhận xét trên, bởi vì bậc của tử thức nhỏ tuổi hơn bậc của mẫu thức nên công dụng :

*

Chọn câu trả lời A
Xem thêm: Phương Pháp Giải Toán Đồ Thị Hàm Số Và Một Số Dạng Toán Thường Gặp

Câu 5:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- bí quyết 1: sử dụng nhận xét trên, vày bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ quá bậc cao nhất của n cả tử và chủng loại là số dương nên công dụng :