Nhằm giúp chúng ta học sinh gồm thêm những tài liệu ôn tập nhằm sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối học kì II. trabzondanbak.com mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm bộ tư liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Mong muốn bộ đề thi đang giúp các bạn học sinh lớp 3 tự tín hơn trong kỳ thi tiếp đây và thầy cô giáo bao gồm thêm tài liệu tham khảo giao hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số tất cả 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Trọn Bộ 44 Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non File Word, 44 Modun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non


............................................................

Mời các bạn tải về giúp thấy trọn cỗ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*