Toán lớp 3 kiếm tìm x là dạng toán khá hay, bao gồm sự kết hợp, hoạt bát giữa các phép nhân phân chia cộng trừ. Các con thuộc trabzondanbak.com tìm hiểu bài học này nhé!Để học tốt toán lớp 3 search x, những em cần nắm chắc hầu như kiến thức, luật lệ của phép nhân, chia, cộng, trừ từ đó áp dụng vào giải các bài toán.Thường xuyên ôn tập với củng cụ kiến thức. Đây đã là căn cơ để các em chinh phục môn toán sống bậc học tập tiếp theo.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 3 học kì 1

1. Trình làng về dạng toán lớp 3 tra cứu x

1.1 tìm x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27= 63

x = 63x 27

x = 1701

1.2 những kiến thức cần nhớ

*

2. Các dạng bài bác tập toán lớp 3 tra cứu x

2.1. Dạng 1: kiếm tìm x vào tổng, hiệu, tích, yêu quý của số rõ ràng ở vế trái - số nguyên sinh sống vế phải.

2.1.1. Cách thức làm:Bước 1: nhớ lại quy tắc, sản phẩm công nghệ tự của phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: tiến hành tính toán2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm cực hiếm của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm quý giá của X biết

a) X x 4= 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài xích giảiBài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

d) 7134 - x = 1314

x = 7134- 1314

x = 5820

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4= 252

X = 252 : 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103x 7

X = 721

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: câu hỏi có tổng, hiệu, tích, thương của một số ví dụ ở vế trái - biểu thức ngơi nghỉ vế phải

2.2.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ lại quy tắc thực hiện phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: triển khai phép tính quý hiếm biểu thức vế bắt buộc trước, sau đó mới triển khai bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán2.2.2. Bài tập

Bài 1: tìm kiếm x biết:

a) x : 5 = 800: 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: tìm kiếm x biết

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài giải

Bài 1

a) x : 5 = 800: 4

x : 5 = 200

x = 200x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 -x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x- 35 = 24 x 5

x - 35 = 120

x = 120 +35

x = 155

2.3. Dạng 3: search x gồm vế trái là biểu thức nhì phép tính cùng vế cần là một trong những nguyên.

2.3.1. Cách thức làm:Bước 1: nhớ lại kiến thức phép cùng trừ nhân chiaBước 2: thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép chia nhân sauBước 3: Khai triển với tính toán2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7

X = 25

2.4.Dạng 4: tìm kiếm x gồm vế trái là 1 trong biểu thức nhì phép tính - vế đề nghị là tổng hiệu tích thương của hai số.

2.4.1. Phương pháp làm:Bước 1: lưu giữ quy tắc đo lường và thống kê phép cùng trừ nhân chiaBước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp nối rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và tính toán trước so với phép cùng trừBước 3: Khai triển và tính toán2.4.2. Bài bác tập

Bài 1:Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: tra cứu y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x8 = 550

Xx 8 = 550 - 350

Xx 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x3 = 30

Xx 3 = 135 - 30

Xx 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: tìm kiếm x tất cả vế trái là một trong biểu thứccó lốt ngoặc đối chọi - vế nên là tổng, hiệu, tích, thương của nhì số.

Xem thêm: Cách Viết Lý Lịch Xin Vào Đảng Mẫu 2 Knđ, Hướng Dẫn Khai Lý Lịch Đảng Viên

2.5.1. Phương pháp làmBước 1: ghi nhớ lại quy tắc đối với phép cộng trừ nhân chiaBước 2: đo lường giá trị biểu thức vế bắt buộc trước, kế tiếp mới thực hiện các phép tính mặt vế trái. Sống vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau2.5.2. Bài tập

Bài 1: tìm x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài bác giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

Học giỏi toán lớp 3 search x để giúp đỡ các em có tác dụng tư duy tốt. Là nền tảng quan trọng đặc biệt giúp những em học tập toán ở hầu hết bậc học cao hơn. Ngoài ra phụ huynh, học sinh có thể xem thêm các khóa huấn luyện và đào tạo toán tại vuhoc.vn để núm chắc loài kiến thức, hiểu bài xích và nhớ vĩnh viễn đối với những dạng toán.