Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài xích soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK giờ Anh 7)

1. Listen & repeat.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây tiếng là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 giờ đồng hồ 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 giờ đồng hồ 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 giờ 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ đồng hồ 40 phút)

= It"s twenty khổng lồ ten. (10 giờ kém 20 phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ 45 phút)

= It"s a quarter lớn two. (2 giờ kém 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành thực tế nói giờ đồng hồ với các bạn học.)

- What time is it? (Mấy giờ rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten to ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time vì chưng you get up? (Bạn thức dậy thời gian mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time vì classes start? (Các máu học bước đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time bởi they finish? (Chúng hoàn thành lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time vày you have lunch? (Bạn ăn trưa dịp mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vày you go khổng lồ bed? (Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?)

=> I go lớn bed at 10 o"clock.

3. Listen and write. Complete the schedule.

(Nghe cùng đọc. Kết thúc thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes to your schedule this Friday và Saturday. Please write the correct subjects and times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics and our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock and the second class is Math. We have another period of English at 3:40 & Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số tên môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn định kỳ Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn vật dụng Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn kinh tế Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : xin chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : ngơi nghỉ lớp

4. Look at the pictures. Ask & answer questions.

(Nhìn vào các bức tranh sau. Hỏi với đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi nào thì cô ấy bao gồm tiết đồ gia dụng Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten lớn two.

Mi

- What is mi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen & read.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Hoa: When do you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday.

Hoa: What time vì chưng they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes vày you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education and Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I like History. It’s an interesting and important subject.

Hoa: Yes, I lượt thích it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: lúc nào bạn bao gồm tiết giờ đồng hồ Anh?

Thu: mình có những tiết tiếng Anh vào thứ tư và thứ Năm.

Hoa: Chúng bắt đầu lúc mấy giờ?

Thu: tiết tiếng Anh đầu tiên của mình vào ngày thứ tư lúc 8 tiếng 40. Vào sản phẩm Năm, mình bao gồm tiết tiếng Anh lúc 9 giờ 40.

Hoa: Vào thứ Năm bạn còn tồn tại những tiết học tập khác không?

Thu: Mình gồm tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục và Nhạc.

Hoa: Môn học tập ưa thích của công ty là gì vậy Thu?Thu: mình muốn môn lịch Sử. Đó là môn học tập thú vị và quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn lịch Sử.

Thu: Môn học ưa thích của doanh nghiệp là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì nặng nề nhưng thú vị.

Write your schedule in your exercise book. Then ask and answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của bạn vào vở bài tập. Sau đó hỏi và trả lời các thắc mắc về thời khóa biểu của em với chúng ta học.)

Gợi ý: các bạn viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài bác tập, sau đó nhờ vào bảng nhằm hỏi và vấn đáp các thắc mắc giống như:

A: When vị you have Math?

B: I have Literature classes on Monday và Wednesday.

A: What other classes vị you have on Monday?

B: I have English and History.

A: When bởi you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài bác nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning & the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch & two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go lớn the school cafeteria and buy snacks & drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football và basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học tập ở Mỹ thì tương đối khác với trường học tập ở Việt Nam. Hay thì không tồn tại đồng phục học tập sinh. Giờ học bước đầu lúc 8 giờ đồng hồ 30 từng sáng và ngày học tập ở trường chấm dứt vào lúc 3 giờ 30 hoặc 4 giờ. Không tồn tại giờ học vào đồ vật Bảy.

Học sinh có một tiếng để nạp năng lượng trưa với hai lần giải lao 20 phút mỗi ngày. Một lượt giải lao vào buổi sáng, lần cơ vào buổi chiều. Học sinh thường đi mang đến quán nạp năng lượng tự ship hàng của trường nhằm mua đồ ăn nhẹ và đồ uống vào khung giờ giải lao hoặc giờ ăn uống trưa. Các vận động ngoại khóa phổ biến nhất là bóng chày, soccer và trơn rổ.

Questions: true or false? kiểm tra the boxes. (Câu hỏi: đúng xuất xắc sai? Đánh dấu vào hộp.)

T F
a) Students bởi vì not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food to lớn students.v
e) The school cafeteria only open at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

What vì chưng I vày at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In home Economics, I learn to lớn cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers và mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where and how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK tiếng Anh 7)

1. Listen & read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài bác nghe:

Librarian: As you can see, this is our library & those are our books. These racks have magazines and those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, physics and biology. Those shelves on the right have history & geography books, dictionaries và literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books & dictionaries. OK. Now, follow me khổng lồ the video room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như những em rất có thể thấy, đây là thư viện của chúng ta và kia là sách của bọn chúng ta. đông đảo giá đỡ này có tạp chí và các giá đỡ kia gồm báo. Những cái kệ mặt trái này còn có sách toán với sách khoa học: hóa học, đồ vật lý với sinh học. Những cái kệ bên đề nghị kia có sách lịch sử vẻ vang và địa lý, trường đoản cú điển và vật phẩm văn học bởi tiếng Việt.

Hoa: có sách giờ đồng hồ Anh nào không ạ?

Thủ thư: Có. đều cuốn sách ngơi nghỉ cuối thư viện kia là sách bởi tiếng Anh. Tất cả sách hiểu thểm, tè thuyết, sách tìm hiểu thêm và từ điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô lịch sự phòng đoạn clip bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí làm việc đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo sinh sống đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math và Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History và Geography books, dictionaries và Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách giờ đồng hồ Anh sinh hoạt đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ tủ sách mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: vị you have magazines & newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: chào cô.

Thủ thư: kính chào em. Cô hoàn toàn có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em có thể tìm những sách toán sinh sống đâu?

Thủ thư: bọn chúng ở trên những kệ ở mặt trái.

Nga: Ở đây tất cả tạp chí với báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ nghỉ ngơi giữa.

Nga: Cảm ơn cô siêu nhiều.

Thủ thư: không tồn tại gì.

Now ask & answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ đồng hồ hỏi và vấn đáp các câu hỏi về sơ đồ vật thư viện ở bài bác tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines và newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths & science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History và Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: Thực Hành Xác Định Công Suất Của Các Dụng Cụ Điện, Vật Lí 9 Bài 15:

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries và reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves and racks in your exercise book. (Ghi tên các kệ sách và giá sách vào vở bài bác tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science và Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài bác nghe: