- Chọn bài -Unit 1: BACK to lớn SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK and PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT home AND AWAYUnit 10: HEALTH and HYGIENCEUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE & PLACES

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Học xuất sắc Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: BACK lớn SCHOOL giúp bạn giải những bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập giờ anh 7 triệu tập vào việc sử dụng ngữ điệu (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để trở nên tân tiến bốn khả năng (nghe, nói, đọc cùng viết):

A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1: back to school

(Nghe. Sau đó luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

a)

Ba: chào Nga.

Nga: xin chào Ba. Cực kỳ vui được gặp gỡ lại bạn.

Ba: Mình cũng khá vui được gặp bạn.

Nga: Đây là các bạn mới của lớp bọn chúng ta. Tên bạn ấy là Hoa.

Ba: cực kỳ vui được gia công quen cùng với bạn, Hoa.

Hoa: Mình cũng khá vui được biết thêm bạn.

b)

Hoa: xin chào buổi sáng. Tên bản thân là Hoa.

Nam: khôn cùng vui được gặp bạn, Hoa. Tên bản thân là Nam. Các bạn là học sinh mới à?

Hoa: Ừ. Mình học tập lớp 7A.

Nam: Ồ, tôi cũng vậy.

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What is the new girl’s name? (Tên của bạn gái mới là gì?)

=> Her name is Hoa.

b) What class is she in? (Bạn ấy ngơi nghỉ lớp nào?)

=> She is in class 7A.

c) Who is also in class 7A? (Ai cũng sống lớp 7A?)


=> nam giới is also in class 7A.

2. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Tiếp nối trả lời những câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Hoa là học sinh mới trong lớp 7A. Cô ấy đến từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn sống ở đó. Cô ấy sống ở tp hà nội với cô chú.

Hoa có không ít bạn sinh hoạt Huế. Nhưng lại cô ấy không có người các bạn nào sinh hoạt Hà Nội. Không ít điều kỳ lạ lẫm. Ngôi trường bắt đầu của cô ấy to hơn ngôi ngôi trường cũ. Trường bắt đầu của cô ấy có rất nhiều học sinh. Trường cũ của cô ấy ấy thì không có không ít học sinh.

Hoa không cảm giác vui. Cô ấy nhớ cha mẹ và các bạn bè.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is Hoa from? (Hoa đến từ đâu?)

=> Hoa is from Hue.

b) Who is she staying with? (Bạn ấy sẽ ở với ai?)

=> She’s staying with her uncle and aunt.

c) Does she have a lot of friends in Ha Noi? (Cô ấy có không ít bạn ở tp hà nội không?)

=> No, she doesn’t.

d) How is her new school different from her old school? (Trường mới của chúng ta ấy không giống với trường cũ như thế nào?)

=> Her new school is bigger than her old one, & it has more students.

e) Why is Hoa unhappy? (Tại sao Hoa không vui?)

=> Hoa’s unhappy because she misses her parents & friends.

3. Listen. Then practice with a partner.

(Lắng nghe. Sau đó luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nga: Em xin chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: kính chào Nga. Em tất cả khỏe không?

Nga: Em siêu khỏe, cám ơn thầy. Còn thầy thì sao ạ?

Thầy Tân: Thầy khỏe, cảm ơn em. Lâm thời biệt. Hẹn gặp mặt lại.

Nga: từ giã thầy.

4. Listen. Complete these dialogues.

(Nghe. Hoàn thành các đoạn đối thoại này.)

Bài nghe:

- How are you today?Just fine.So am I.- How are you?Not bad.Me, too.- How is everything?Pretty good.- How about you?Ok.a)

Mr.Tan: Hello, Lien. How are you?

Miss Lien: Pretty good, thank you. How about you, Tan?

Mr. Tan: Not bad, but I’m very busy.

Miss Lien: Me, too.

b)

Nam: Good afternoon, Nga. How is everything?

Nga: Ok, thanks. How are you today, Nam?

Nam: Just fine, thanks.

Nga: I’m going to lớn the lunch room.

Nam: Yes. So am I.

5. Listen. Write the letters of the dialogues in the order you hear.

(Nghe. Viết chủng loại tự của những bài hội thoại theo đúng thứ tự bạn nghe thấy.)

Bài nghe:

*


Thứ tự bài bác nghe tương ứng với các tranh là:

1-c) 2-b) 3-d) 4-a)

Nội dung bài bác nghe:

1.

Ba : Good evening, Mr. Tan.

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you?

Ba : Fine, thanks.

Mr. Tan: Are you going home now?

Ba : Yes. My dinner will be ready.

2.

Nga : Good morning, Miss Lien.

Miss Lien: Good morning. Nice lớn meet you again, Nga.

Nga : Nice to lớn see you, too.

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry.

Nga : Ok.

3.

Miss Lien: Good morning, Tan.

Mr. Tung : Good morning, Lien.

Miss Lien: vì you have the time, please?

Mr. Tan : Yes. It’s 6.30.

Miss Lien: Thank you.

4.

Nga: Good afternoon, Ba.

Ba : Good afternoon. How are you, Nga?

Nga: I am fine, thanks. How about you?

Ba : Not bad.

Nhấp chuột một lần nhằm hiển thị trường dịch, nhấp đúp con chuột để ẩn phần dịch này

1.

Ba : Em xin chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: xin chào em, Ba. Em khỏe khoắn không, Ba?

Ba : Em khỏe, cảm ơn thầy.

Thầy Tân: hiện thời em về đơn vị à?

Ba : Dạ. Ban đêm đã dọn sẵn rồi ạ.

2.

Nga : Em kính chào cô Liên ạ.

Cô Liên: chào em. Cực kỳ vui được gặp mặt lại em, Nga.

Nga : Em cũng rất vui khi gặp mặt cô.

Cô Liên: Giờ học tập sắp bước đầu rồi. Em cần nhanh lên thôi.

Nga : Vâng ạ.

3.

Cô Liên : kính chào anh Tân.

Thầy Tân: kính chào cô Liên.

Cô Liên : Mấy tiếng rồi anh?

Thầy Tân: À. 6 tiếng 30 rồi.

Cô Liên : Cám ơn anh nhé.

4.

Nga: chào Ba.

Ba : chào Nga. Bạn khỏe chứ Nga?

Nga: mình khỏe, cám ơn bạn. Còn bạn thì sao?


6. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Cô Liên: bọn họ của em là gì vậy Hoa?

Hoa : họ Phạm ạ. Tên đệm của em là Thị.

Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi ạ.

Cô Liên: Em sống làm việc đâu?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo ạ.

Cô Liên: Cảm ơn em, Hoa.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is Hoa talking to? (Hoa đang thủ thỉ với ai?)

=> Hoa is talking khổng lồ Miss Lien.

b) What is Hoa’s family name? (Họ của Hoa là gì?)

=> Her family name is Pham.

c) What is her middle name? (Tên đệm của doanh nghiệp ấy là gì?)

=> Her middle name is Thi.

d) Where does she live? (Bạn ấy sống sống đâu?)

=> She lives at 12 Tran Hung Dao Street.

2. Write. Complete this dialogue.

(Viết. Dứt đoạn hội thoại này.)

*

Nga: Who is that?

Lan: That’s Nam.

Nga: No. Who is the girl talking lớn Miss Lien?

Lan: Her name’s Hoa. She’s a new student.

Nga: Which class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: Where does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga: Where do her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She’s tall. How old is she?

Lan: She’s 13.

3. Ask your partner questions and complete this form.

(Hỏi bạn của công ty các thắc mắc rồi kết thúc mẫu này.)

Gợi ý:

– What’s your name? (Tên các bạn là gì?)

My name’s Mai.

– What’s your family name? (Họ của người tiêu dùng là gì?)

My family name’s Tran.

– What’s your middle name? (Tên đệm của công ty là gì?)


My middle name’s Thi.

– How old are you? (Bạn từng nào tuổi?)

I’m 13 years old.

– Which grade are you in? (Bạn đang học khối nào?)

I’m in grade 7.

– What school vị you go to? (Bạn học trường nào?)

I go to Quang Trung School.

– What’s your home address? (Nhà chúng ta ở đâu/Địa chỉ nhà bạn ở đâu?)

My home address is 1102 Giai Phong Street.

Sau đó chấm dứt mẫu:

Name : Tran Thi MaiAge : 13Grade : 7School : quang đãng TrungHome address: 1102 Giai Phong Street.

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp đến luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nam: chúng ta sống nơi đâu vậy Hoa?

Hoa: Mình nghỉ ngơi số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam: Từ nhà bạn đến trường bao xa vậy?

Hoa: ko xa – khoảng 1 km.

Nam: bạn đến ngôi trường bằng phương tiện gì?

Hoa: Mình đến lớp bằng xe pháo đạp.

5. Ask và answer with a partner.

(Hỏi và vấn đáp với bạn học.)

How far is it from your house khổng lồ school? (Từ nhà của bạn đến ngôi trường bao xa?)

It’s …


*

Gợi ý:

a) How far is it from your house lớn the market?

=> It’s about one kilometer và a half.

b) How far is it from your house to lớn the movie theatre?

=> It’s about 3 kilometers.

c) How far is it from your house khổng lồ the post office?

=> It’s about 2 kilometers & a half.

d) How far is it from your house khổng lồ the bus stop?

=> It’s about one kilometer.

6. Listen và write.

(Nghe và viết.)

Bài nghe:

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng chừng cách.)

*

Gợi ý trả lời:

a) School – Lan’s house: three hundred meters

b) Lan’s house – Post office: only seven hundred meters

c) Lan’s house – Theater: three kilometers

d) Post office – Theater: two kilometers

7. A survey.

Một cuộc điều tra.

Ask your classmate where they live, how far it is from their house khổng lồ school, và how they go lớn school. Then fill in the survey form. (Hỏi chúng ta cùng lớp về vị trí họ sống, từ đơn vị họ cho trường bao xa và họ tới trường bằng phương tiện gì. Tiếp nối điền vào phiếu điều tra này.)

Các bạn cũng có thể hỏi và trả lời bằng những mẫu câu sau:

A: What’s your name?

B: My name’s Tran Thi Mai.


A: Where vì you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street.

A: How far is it from your house lớn school?

B: It’s about two kilometers.

A: How vày you go to school?

B: I go lớn school by bus/bicycle.

Xem thêm: Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh Mỹ Thuật 8, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 4: Vẽ Trang Trí

Sau kia điền vào phiếu khảo sát như sau:

Name : Tran Thi MaiAddress : 1102 Giai Phong StreetMeans of transport: BusDistance : 2 kilometers

Remember.

(Ghi nhớ.)