Đề bình chọn tiếng Anh lớp 3 cho trẻ nhỏ sẽ là hầu như tài liệu học tiếng Anh phù hợp nhất giúp các em ôn luyện lại những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình. Đề chất vấn học kỳ 1 giờ Anh lớp 3 bao gồm đáp án được trabzondanbak.com tổng hợp với gửi tới những em giúp những em ôn luyện loài kiến thức kết quả hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 có đáp án


Khi học tiếng Anh lớp 3 qua mọi đề thì giờ đồng hồ Anh, đề kiểm soát tiếng Anh chúng ta hãy để ý trẻ cần nắm vững những kỹ năng về ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh trước. Học tiếng Anh lớp 3 nói riêng và học giờ đồng hồ Anh cho trẻ nhỏ nói phổ biến các chúng ta cũng có thể cho trẻ học và có tác dụng thêm nhiều dạng bài tập giờ Anh trên trabzondanbak.com nhé.

Đề kiểm tra học kỳ 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án

Đề chất vấn học kỳ 1 tiếng Anh lớp 3 tất cả đáp án dưới đây để giúp đỡ các em học tập tiếng Anh nhanh hơn và công dụng hơn với dạng bài tập thân cận với trẻ và tương xứng với kỹ năng tiếng Anh của trẻ. Hãy cho trẻ kết thúc bài tập này nhé!

*

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My .......... Is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is .........name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là cây viết chì.

a. It's a pen. B. It's a pencil. C. It's a rubber.

4. How vị you ....... Your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ......... This a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6.What is this?

a. It's a book. B. It's a computer. C. It's a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một trong những chữ loại để chế tạo ra thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối mọi từ giờ Việt sinh sống cột A cân xứng với đa số từ giờ đồng hồ anh sinh hoạt cột B (2 điểm).

A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) quả táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) đồ gia dụng chuốt viết chì

d/ School bag

5) loại cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) viên tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler


IV. Sắp đến xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. Fine. /Thank / I / you / am.

=> .........................................

2. Do/ spell / name / how / your / you?

=> ...........................................

3. Mai / am / I / .

=> ...........................................

4. Are / How / you /?

=> ...........................................

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What's your name?

............................................

2. How are you?

............................................

*

Đáp án:

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm) từng câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một chữ chiếc để chế tạo thành một từ trả chỉnh: (1điểm) từng câu đúng 0,25đ.

a. Computer b. Library

c. Pencil d. Friend

III. Nối mọi từ giờ đồng hồ việt ở cột A tương xứng với hầu hết từ tiếng anh sống cột B (2 điểm) từng câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) từng câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How bởi you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm) từng câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Xem thêm: Top Những Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Hay Nhất Phụ Huynh Hãy Cho Con Luyện Ngay!

Để học tiếng Anh lớp 3 mang lại trẻ em các bạn hãy mang đến trẻ học ngay những bài học tiếng Anh trên trabzondanbak.com. Những bài học tiếng Anh cho trẻ nhỏ tại trabzondanbak.com đem về cho trẻ em những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh theo chủ đề, mỗi chủ đề là những kỹ năng về từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương xứng nhất góp trẻ học tập tiếng Anh kết quả hơn.


Từ khóa Đề thi giờ Anh trẻ nhỏ lớp 3 cho bé xíu 8 tuổi | Đề thi học tập kỳ giờ Anh trẻ em lớp 3 cho nhỏ bé | Đề kiểm soát tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 3 cho nhỏ bé | Đề khám nghiệm học kỳ giờ đồng hồ Anh lớp 3 cho bé xíu |