Thì tương lai 1-1 và tương lai ngay gần được áp dụng khá nhau. Mặc dù nhiên, trong một trong những trường hợp, người học khó rõ ràng được phải dùng thì tương lai 1-1 hay sau này gần. Trong bài viết này, siêng học bài bác sẽ cùng chúng ta tìm ra điểm khác biệt giữa thì tương lai đối chọi và tương lai sát và xong một số bài tập thì tương lai 1-1 và sau này gần để hiểu rõ hơn cách dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai đối kháng và sau này gần

Will + V

Be going to lớn + V

Dùng khi đưa ra quyết định đưa ra tại thời gian nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

– Really? I’ll go and get some.

Dùng khi quyết định được giới thiệu trước thời khắc nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going to lớn go & get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên quan điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên phần đông thứ ta rất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời gian nói:

Mr.Robin is going khổng lồ be the next president. He already has most of the votes.

Một vấn đề có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng nhằm hứa, yêu thương cầu, từ chối hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ minh bạch thì tương lai gần và tương lai đơn:

Trước lúc làm bài xích tập thì tương lai đối kháng và sau này gần, siêng học bài sẽ chuyển ra một vài ví dụ mẫu để chúng ta tham khảo, giúp đọc sâu hơn về cách sử dụng của thì tương lai đối kháng và tương lai gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu dùng “i’m going khổng lồ get it” sẽ khá kì, vì lúc ấy mọi người sẽ nghĩ rằng Julie đang biết trước là điện thoại thông minh sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going khổng lồ go on holiday next week

(Nếu sử dụng “I’ll go on holiday next week” khiến mọi nghe hiểu rằng tôi mới chỉ quyết định đi chơi vào vài ba phút trước. Vớ nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra nhưng lại thường thường, ta lên kế hoạch cho chuyến đi xảy ra nhiều hơn)

Bài tập thì tương lai đối kháng và tương lai ngay gần 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

A: Why vì chưng you need lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going khổng lồ John’s buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to lớn the library. I’ve been planning to study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai đối kháng và tương lai sát 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got khổng lồ go to lớn dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that đen cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright và sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of đài loan trung quốc ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going to lớn get some from the shop.

=> nhiều từ “i know” cho biết thêm người nói vẫn biết là hết sữa cùng sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the shop then.

=> nhiều từ ‘Really?’ cho thấy người nói không biết sữa đã hết trước đó. Thế nên ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: Why vì chưng you need to borrow my suitcase?

B: I’m going khổng lồ visit my mother in Scotland next month.

=> sử dụng ‘be going to’ vì vấn đề thăm mẹ đã được lên kế hoạch trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> tín đồ B sẽ không còn tăng nhiệt độ nếu fan A ko nói rằng họ thấy lạnh. Vị vậy, áp dụng ‘will+v’

A: Are you going lớn John’s các buổi party tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> bạn B chỉ dẫn một lời đề nghị nên ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going lớn work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> sự việc này đã được lên kế hoạch buộc phải ta cần sử dụng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A không biết là sẽ có điện thoại cảm ứng thông minh reo phải ta dùng ‘will+V’.

A: Are you ready to lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B chuyển ra đưa ra quyết định tại thời gian nói chứ không hề biết trước tốt lên kế hoặc trước là mình ăn uống gì. Bởi vậy, ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I’m going khổng lồ go to lớn the library. I’ve been planning to study all day.

=> B đã lên planer cho trời tối trước thời gian A hỏi yêu cầu ta cần sử dụng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to lớn put up some pictures.

=> B đã bài bản treo ảnh trước đó cần anh bắt đầu cầm búa bắt buộc ta dùng ‘be going to’.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Quê Hương Em Mới, Dàn Ý Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got to lớn go to lớn dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going lớn have another party? (have)Next month i am going to buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going khổng lồ fall (fall)Look at that đen cloud. I think it is going khổng lồ rain(rain)“Tomorrow will be a bright and sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of đài loan trung quốc will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đó là một số bài bác tập tương lai đối kháng và tương lai gần vày Chăm học bài bác tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã nắm rõ hơn về kiểu cách sử dụng của nhị thì này chưa? Hãy tự đặt câu nhằm năm cứng cáp phần ngữ pháp này nhé!