Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Tương ứng với từng bài xích trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần bài bác tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần triết lý đã được trình bày trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn lớp 8

Trước khi có tác dụng Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Thì vượt khứ tiếp diễn trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự khám phá vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm hoàn thành bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn:

Sau lúc làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: What were you doing at these time? Write sentences as in the example. The past continuous is not always necessary (see the second example).

1. (at 8 o"clock yesterday evening) I was having dinner.

2. (at 5 o"clock last Monday) I was on a bus on my way home.

3. (at 10.15 yesterday morning) ..........

4. (at 4:30 this morning) ..........

5. (at 7:45 yesterday evening) ..........

6. (half an hour ago) ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

3. I was working

4. I was in bed asleep

5. I was getting ready khổng lồ go out

6. I was watching TV at home


Bài 2: Use your own ideas to lớn complete the sentences.Use the past continuous.

1. Matt phoned while we were having dinner.

2. The doorbell rang while I ..........

3. We saw an accident while we ..........

4. Ann fell asleep whiel she ..........

5. The television was on, but nobody ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. Was having a shower

3. Were waiting the bus

4. Was reading the paper

5. Was watching it


Bài 3: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. I saw (see) Sue in town yesterday, but she ... (not/see) me. She ... (look) the other way.

2. I ... (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They ... (go) khổng lồ Paris & I ... (go) to Rome. We ... (have) a chat while we ... (wait) for our flights.

3. I ... (cycle) home yesterday when a man ... (step) out into the road in front of me. I ... (go) quite fast, but luckily I ... (manage) to stop in time & ... (not/hit) him.

Hiển thị đáp án

1. Didn"t see ... Was looking

2. Met ... Were going ... Was going ... Had ... Were waiting

3. Was cycling ... Stepped ... Was going ... Managed ... Didn"t hit


Bài 4: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. Jenny was waiting (wait) for me when I arrived (arrive).

2. "What ... (you/do) at this time yesterday?" I was asleep.

3. "... (you/go) our last night? "No,I was too tired"?

4. How fast ... (you/drive) when the accident ... (happen)?

5. Sam ... (take) a photograph of me while I ... (not/look).

6. We were in a very difficult position. We ... (not/know) what to lớn do.

7. I haven"t seen Alan for ages. When I last ... (see) him, he ... (try) khổng lồ find a job.

8. I ... (walk) along the street when suddenly I ... (hear) footsteps behind me. Somebody ... (follow) me. I was scared và I ... (start) to lớn run.

9. When I was young, I ... (want) to be a pilot.

10. Last night I ... (drop) a plate when I ... (do) the washing up ... Fortunatel it ... (not/break).

Hiển thị đáp án

2. Were you doing

3. Did you go

4. Were you driving ... Happened

5. Took ... Wasn"t looking

6. Din"t know

7. Saw ... Was trying

8. Was walking ... Heard ... Was following ... Started

9. Wanted

10. Dropped ... Was doing ... Didn"t break


Đã có ứng dụng trabzondanbak.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài ngay vận dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/trabzondanbak.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.trabzondanbak.com để tiếp tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.