Bài tập tết lớp 4 môn Toán năm 2022 được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các em học sinh rèn luyện các kiến thức, kiêng quên bài xích sau kì ngủ Tết dài. Mời những em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tết môn toán lớp 4 có đáp án

Tài liệu gồm các dạng bài bác tập cơ phiên bản nhằm giúp cho các em học sinh không quên kỹ năng và kiến thức trong thời gian nghỉ Tết.

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích mến mại.

Bài tập đầu năm mới môn Toán lớp 4 năm 2022

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

629 822 + 183 930828 849 – 782 842138 x 482
272 x 58211572 : 4452038 : 63

Bài 2: search X, biết:

X + 173 738 = 892 381X – 618 722 = 17 894X : 283 = 183
X : 722 = 189X x 56 = 51856X x 47 = 40091

Bài 3: Từ các số 5, 1, 0; hãy lập toàn bộ các số có cha chữ số không giống nhau mà chia hết cho 2, 3 cùng 5.

Bài 4: Từ các số 9, 0, 8; hãy lập toàn bộ các số phân tách hết đến 2.


Bài 5: Rút gọn các phân số về phân số tối giản:

*

Bài 6: Viết những phân số sau thành phân số bao gồm mẫu số bằng 60:

*

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 80cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 10cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bài 8: nhị thửa ruộng thu hoạch được 82 tấn 5 tạ thóc. Số thóc thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được không ít hơn số thóc thửa ruộng sản phẩm hai thu hoạch được 11 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Bài 9: Tính vừa đủ cộng của những số 58, 13, 42; 54; 63.

Bài 10: toàn bô tuổi của nhị ông cháu cách đó 7 năm là 98 tuổi, con cháu kém ông 62 tuổi. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Đáp án bài tập đầu năm mới môn Toán lớp 4

Bài 1: học sinh tự để phép tính rồi tính:

629 822 + 183 930 = 813 752

828 849 – 782 842 = 46 007

138 x 482 = 66 516

272 x 582 = 158 304

11572 : 44 = 263

52038 : 63 = 826

Bài 2:

X + 173 738 = 892 381

X = 892 381 – 173 738

X = 718 643

X – 618 722 = 17 894

X = 17 894 + 618 722

X = 636 616

X : 283 = 183

X = 183 x 283

X = 51 789

X : 722 = 189

X = 189 x 722

X = 136 458

X x 56 = 51856

X = 51 856 : 56

X = 926

X x 47 = 40091

X = 40 091 : 47

X = 853


Bài 3:

Các số có ba chữ số không giống nhau mà phân chia hết mang lại 2, 3 với 5 là: 510 với 150.

Bài 4:

Các số có ba chữ số khác biệt mà phân chia hết mang lại 2 là: 908; 980; 890.

Xem thêm: Các Dạng Toán Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 11, Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác

Bài 5:

*

*

Bài 6:

*

*

Bài 7:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(40 + 10) : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

25 – 10 = 15 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (cm2)

Đáp số: 375cm2

Bài 8:

Đổi 82 tấn 5 tạ = 825 tạ

Số thóc thửa ruộng trước tiên thu hoạch được là:

(825 + 11) : 2 = 418 (tạ)

Số thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:

418 – 11 = 407 (tạ)

Đáp số: thửa thứ nhất 418 tạ thóc

Thửa máy hai 407 tạ thóc

Bài 9:

Trung bình cùng của 5 số là:

(58 + 13 + 42 + 54 + 63) : 5 = 46

Đáp số: 46

Bài 10:

Tổng số tuổi của nhì ông cháu bây chừ là:

98 + 7 x 2 = 112 (tuổi)

Tuổi của ông bây giờ là:

(112 + 62) : 2 = 87 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

87 – 62 = 25 (tuổi)

Đáp số: tuổi ông: 87 tuổi

Tuổi con cháu 25 tuổi

Để xem vừa đủ đáp án của tài liệu, mời các em học viên tải tài liệu về!

-----------------

Ngoài bài Bài tập đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2022 trên đây, cửa hàng chúng tôi còn soạn và xem tư vấn thêm các đề thi thân kì 1 lớp 4, đề thi học tập kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 toàn bộ các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và những em học sinh tham khảo.