Both and/ either or/ neither nor đều là những cấu trúc câu dùng để nói mang đến hai đối tượng cùng một lúc. Mặc dù nhiên, không phải ai ai cũng biết phân biệt khi nào chúng. Vậy hãy thuộc Trung chổ chính giữa gia sư WElearn tìm phát âm và thực hành thực tế với bài tập về both and either or neither nor nhé.

Bạn đang xem: Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ có đáp án violet


Nội dung bài viết2. Both và trong cỗ 3 công thức Both and/ Either or/ Neither nor3. Either or trong cỗ 3 phương pháp Both and/ Either or/ Neither nor4. Neither or trong bộ 3 cách làm Both and/ Either or/ Neither nor

1. Nghĩa của Both and/ Either or/ Neither nor

Trước tiên, để hiểu rõ hơn về các cấu trúc này, bọn họ hãy cùng khám phá nghĩa của chúng nhé.

Ở đây, chúng mình dùng hai đối tượng người sử dụng A cùng B để lý giải giúp bạn dễ hiểu hơn:

Both A và B: Cả A với B .Either A or B: Hoặc A, hoặc B (lựa chọn A hoặc B rất nhiều được). Đi dĩ nhiên với cồn từ số không nhiều ở dạng khẳng định, hay sử dụng trong câu hỏi và câu lấp định.Neither A nor B: không A, cũng ko B (không lựa chọn mẫu nào vào A với B). Là dạng tủ định của “both” và đi kèm với một đụng từ số không nhiều ở thể khẳng định.

2. Both and trong bộ 3 bí quyết Both and/ Either or/ Neither nor

Giờ thì bắt tay vào tra cứu hiểu kết cấu câu Both…and nào.

2.1. Cấu trúc

S + V + BOTH + danh từ/ tính trường đoản cú + & + danh từ/ tính từ. 

Ví dụ:

This book is both informative and interesting. (Cuốn sách này vừa hữu dụng vừa thú vị)They want to drink both orange juice and coffee. (Họ hy vọng uống toàn quốc cam cùng cà phê).

Tuy nhiên, ở một số trong những trường hợp, both cũng rất có thể đúng đầu để cai quản ngữ. Khi đó, phương pháp là:

BOTH + danh từ là 1 + and + danh từ bỏ 2 + Động từ bỏ (chia sống số nhiều)

Ví dụ:

Both John and Tony like playing football. (Cả John cùng Tony gần như thích nghịch đá banh)Both Tom and Jane are playing tennis. (Cả Tom với Jane gần như đang đùa tennis)

*
Cấu trúc câu Both…and

2.2. Biện pháp dùng

Vậy, both…and được dùng để làm gì? cần sử dụng trong ngữ cảnh nào? mình cùng tìm hiểu nhé.

Both..and là một liên từ. Dùng làm nối 2 câu lại với nhau, góp câu văn trở nên gọn gàng hơn nhưng mà vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ thay bởi vì viết: She eats apple. She eats banana. Chúng ta cũng có thể viết: She eats both apple và banana.

Dùng both…and khi muốn nhấn mạnh vấn đề vào con số (từ 2 trở lên ).Both…and hoàn toàn có thể đứng nghỉ ngơi đầu câu hoặc che khuất động từ bao gồm của câu.

2.3. Viết lại câu

Trong những bài tập viết lại câu, hoàn toàn có thể đề bài bác sẽ yêu thương cầu chúng ta đổi từ bỏ câu gồm sử dụng cấu trúc both and sang một cấu trúc khác cùng ngược lại. Thuộc mình xem cách làm chung của bọn chúng là gì nhé.

2.3.1. Cấu trúc NOT ONLY – BUT ALSO

S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + & + N/NP

Ví dụ:

Bình is not only handsome but also intelligent. (Bình không hồ hết đẹp trai hơn nữa thông minh.)

Bình is both handsome and intelligent. (Bình vừa đẹp trai vừa thông minh)

2.3.2. Cấu tạo AS WELL AS

S + V + N/NP + as well as + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + and + N/NP

Ví dụ:

This solution brings both benefits and drawbacks. (Giải pháp này mang đến cả công dụng lẫn bất lợi)

This solution brings benefits as well as drawbacks. (Giải pháp này mang lại cả lợi ích cũng như bất lợi)

2.3.3. Nối nhị câu lại thành một câu thuộc nghĩa

Ở dạng này, both..and nhập vai trò là 1 trong liên từ (như tôi đã nói ở chỗ 2.2) để nối nhì câu lại cùng với nhau.

Ví dụ:

Lan likes reading. Lan likes listening to lớn music.

Lan likes both reading and listening to lớn music.

3. Either or trong bộ 3 công thức Both and/ Either or/ Neither nor

Tiếp theo, họ hãy cùng khám phá về cấu trúc câu either or nhé.

3.1. Cấu trúc

Either N1 or N2 + V(chia theo N2)…

Ví dụ:

Either John or Bill is going lớn the cinema today. (Hôm nay, hoặc John hay những Bill đã đến rạp chiếu phim).Either John or his friends are going khổng lồ visit Hoa today. (Hôm nay, John xuất xắc và các bạn của anh ta sẽ tới thăm Hoa).

Ngoài ra, either…or còn hoàn toàn có thể đi thuộc với các mệnh đề, nhiều từ hoặc cặp trường đoản cú có công dụng ngữ pháp tương đương nhau.

Ví dụ

She must be either upset or sad. (Cô ấy có lẽ hoặc là bị thuyệt vọng hoặc là buồn).Jane either learns Frence or goes to lớn the supermarket lớn buy something. (Jane hoặc ra học tập tiếng Pháp hoặc đi ẩm thực mua một vài ba thứ).Either I go swimming or I play soccer. (Hoặc là tôi đi bơi, hay những tôi đùa đá banh.)She eats either bread or noodles for breakfast. (Cô ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc phở.)

*
Cấu trúc câu either…or

3.2. Giải pháp dùng

Dùng để diễn tả sự sửa chữa thay thế hoặc sự lựa chọn giữa hai sản phẩm công nghệ hay những thứ.

Động từ sẽ được chia theo công ty ngữ gần nhất.

3.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài bác thường đến 2 câu ở cùng mệnh đề khẳng định, yêu thương cầu họ viết lại thành một câu hoàn hảo với cấu trúc câu either…or

Ví dụ:

He could go to lớn school by bicycle. He could also go to school on foot.

He could go lớn school either by bicycle or on foot.

4. Neither or trong bộ 3 cách làm Both and/ Either or/ Neither nor

4.1. Cấu trúc

Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)…

Ví dụ

Neither the girls nor Carmen has seen this movie before. (Cả những cô bé xíu và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây).Neither John nor Peter wants to lớn leave there. (Cả John và Peter đều muốn rời ngoài đó).

Giống either or, neither…nor cũng rất có thể kết phù hợp với các mệnh đề, cụm từ hoặc những cặp trường đoản cú có tác dụng ngữ pháp tương tự nhau.

Ví dụ:

This film is neither interesting nor fancy. (Bộ phim này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn).They neither drinks wine nor beer. (Họ không uống rượu mà lại cũng uống bia).Neither he wants khổng lồ go the restaurant nor I want to go there. (Anh ấy không thích đến quán ăn mà tôi cũng không thích đến đó).I drink neither lemon juice nor orange juice . (Tôi không uống nước chanh cốt cũng không nước cam).

*
Cấu trúc câu Neither…nor

4.2. Bí quyết dùng

Được sử dụng khi chúng ta muốn bao phủ định đồng thời cả 2 hay nhiều đối tượng được nhắc đến.

Giống như either…or, cùng với neither nor, đụng từ sẽ được chia theo nhà ngữ sát nhất.

4.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài xích thường mang lại 2 câu ở thuộc mệnh đề che định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn hảo với cấu trúc câu neither…nor

Ví dụ:

John doesn’t lượt thích cats. I don’t lượt thích cats.

Neither John nor I lượt thích cats.

5. Riêng biệt Both and/ Either or/ Neither or

Chắc hẳn có rất nhiều bạn vẫn tồn tại lấn cấn, không biết phương pháp phân biệt Both and/ Either or/ Neither or. Đừng lo, WElearn sẽ giúp các bạn.

Giống nhau: Đều dùng để làm chỉ con số từ 2 trở lên.Đều cần sử dụng với vai trò là 1 trong liên từ, đại từ.Khác nhau: Sau both…and, hễ từ được phân chia ở dạng số nhiềuSau either…or và neither…nor, đụng từ được chia theo chủ từ đứng tức thì sau or/nor

*
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither norVí dụ:

Neither John nor his friends are going khổng lồ the cinema. (John và chúng ta anh ấy hồ hết không ý định đi xem phim).Both Lan và Hoa are going to lớn the cinema. (Cả Lan cùng Hoa đều ý định đi coi phim).

Ngoài ra, chúng còn khác nhau về nghĩa

Both…and: tức thị “cả hai”, “đều”, hoặc “… vừa…vừa…”Either …or: nghĩa là chỉ lựa chọn một trong 2 sự vật hiện tượng kỳ lạ được nhắc đến.Neither…nor: nghĩa là không chọn chiếc nào trong 2 sự vật hiện tượng được kể đến. Nó ngược nghĩa với both…and

6. Bài bác tập Both and/ Either or/ Neither or

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc both & /neither … nor … /either … or …Thu was late. So was Xuân.He didn’t learn English and he didn’t play games .Jande is on holiday và so is Sam.John hasn’t got a bicycle. Peter hasn’t got one either.Janny doesn’t read book và he doesn’t read newspapers.It was a boring film. It was long too.Is that his name Brian? Or is it Robert? It’s one of the two.I’m not in Ho chi Minh city. I’m not in Ha Noi city.She can leave England today or she can leave England tomorrow – whichever you prefer.Bài 2: Điền từ bỏ đúng vào nơi trống: BOTH – & / EITHER – OR / NEITHER – ORLastweek, I played _______ volleyball và badminton. I love this house. It is _______ convenient ______ cheap. My parents want lớn eat _______ fish or meat. ________ my father nor my mother is a teacher.Chicken soup và mashed potato are my favorite food. I like_____of them.In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team_______ Lina_______ Chris will go there. Just ask one of them.We could_______fly_______ go by train. It’s up khổng lồ you.I need _______ my father help _______ my sister help. I can do it all alone. He felt_______ stress________tired. 

Đáp án

Bài 1:Both Thu and Xuân were late.He neither learned English nor played games.Both Jande & Sam are on holiday.Neither John nor Peter has got a bicycle.Janny neither reads book TV nor reads newspapers.The film was both boring và long.His name is either Brian or Robert.I’m neither Ho chi Minh city nor Ha Noi cityShe can leave England either today or tomorrow.

Xem thêm: Tại Hiệu Điện Thế 220V Công Suất Của Một Bóng Đèn Bằng 100W

Bài 2:bothboth…andeither neitherbotheither…orboth…andeither…orneither…norboth…and… 

Như vậy, cùng với công thức, lấy một ví dụ và bài xích tập rõ ràng, WElearn mong có thể giúp bạn giải đáp được các thắc mắc lâu nay nay về cách làm both and/ either or/ neither nor. Chúc bạn thành công nhé!


? Trung trung khu gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và cai quản Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 gia sư được kiểm duyệt y kỹ càng.? tiêu chuẩn của công ty chúng tôi là nhanh CHÓNG cùng HIỆU QUẢ. Nhanh CHÓNG gồm Gia sư cùng HIỆU QUẢ trong giảng dạy.