- Chọn bài -Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bằng nhauBài 3: đặc điểm cơ phiên bản của phân sốBài 4: Rút gọn gàng phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: so sánh phân sốBài 7: Phép cộng phân sốBài 8: đặc điểm cơ bạn dạng của phép cộng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phép trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép phân chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: láo lếu số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm giá trị phân số của một trong những cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một vài biết giá trị một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: search tỉ số của hai sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu đồ dùng phần trămÔn tập chương 3 (Câu hỏi - bài bác tập)Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài bác 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 bài 5 trang 17: Hãy điền số phù hợp vào ô vuông

*

Lời giải

Ta gồm

*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài xích 5 trang 17:

a) tìm kiếm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

Bạn đang xem: Bài tập quy đồng mẫu số lớp 6

b) Tìm các phân số lần lượt bởi

*
cơ mà cùng bao gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta có 8 = 23

Các quá số tầm thường và riêng biệt là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi kia : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120


*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài xích 5 trang 18:

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu những phân số:

*

– tìm kiếm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm kiếm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng:


*

b) Quy đồng mẫu các phân số:

*

Lời giải

a) – tra cứu BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– kiếm tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng;

*

b)

*

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– vượt số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng


*

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

b) trong số phân số đã cho, phân số làm sao chưa buổi tối giản? Từ dìm xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu những phân số này như vậy nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: tìm kiếm BCNN của 16, 24, 56 để làm MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của cha phân số là 336.

Bước 2: kiếm tìm thừa số phụ của từng mẫu.

– thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

b) trong các phân số bên trên
là phân số chưa về tối giản.

Do đó thay vì chưng quy đồng cha phân số , ta có thể quy đồng ba phân số
.

+ tra cứu BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.


+ tra cứu thừa số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng chủng loại số:

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

*

Lời giải

Nhận xét: những phân số sẽ cho hầu như ở dạng buổi tối giản.

a)

Mẫu số tầm thường là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Vì đó:

*

b)

Mẫu số bình thường là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Bởi đó:

*

c) -6 = -6/1

Mẫu số thông thường là BCNN(15, 1) = 15. Bởi đó:

*

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số sau:

*

Lời giải:

a) các phân số đều buổi tối giản và có mẫu số dương.

Mẫu số thông thường là BCNN (120, 40) = 120.

Quy đồng mẫu số:

*

b) Rút gọn

*

Mẫu số chung là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng mẫu số

*

c) Cả cha phân số đều buổi tối giản và mẫu số dương.

Mẫu số bình thường là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng mẫu số:

*

d) các phân số đều về tối giản.

Mẫu số tầm thường là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng mẫu số:

*

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): nhì phân số dưới đây có cân nhau không?

*

Lời giải:

Ta đưa tất cả các phân số về dạng buổi tối giản rồi đối chiếu chúng.

*

Giải bài tập Toán 6 Tập 2 | Để học xuất sắc Toán 6 Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu những phân số:

*

Lời giải:

a) những phân số đều buổi tối giản. Mẫu số phổ biến là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Bởi đó:

*

b) các phân số đều buổi tối giản. Chủng loại số chung: 23.3.11 = 264. Vày đó:

*

*

Lời giải:

a)

*

Mẫu số thông thường là BCNN (20, 30, 15) = 60.

Quy đồng mẫu số :

*

b) Ta có:

*

Mẫu số phổ biến là BCNN(35 ; đôi mươi ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng chủng loại số :


*

*

Lời giải:

a)

*

b) mẫu mã số bình thường là BCNN (5, 6) = 30. Bởi vì đó:

*

c) mẫu mã số bình thường là BCNN (7, 15) = 105. Bởi đó:

*

*

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng các phân số

*

Mẫu số thông thường là BCNN(6, 5, 2) = 30

*

b)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng những phân số

*

Mẫu số tầm thường là BCNN (5, 8, 9) = 360.

*
*
*

Cho dãy những phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số đồ vật tự của dãy đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bởi 10.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bởi 40.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 20.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bởi 18.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bởi 14.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bằng 18.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

Vậy điền các chữ cái tương xứng với các hiệu quả ta được:

Đó là hai địa điểm HỘI AN với MỸ SƠN của Viêt nam giới được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa trái đất vào năm 1999.

Cho dãy những phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu những phân số của từng hàng rồi đoán dấn phân số thiết bị tự của dãy đó; viết nó dưới dạng về tối giản rồi viết vần âm ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 10.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 12.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 40.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bởi 20.


Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bởi 18.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu mã số chung bằng 14.

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bằng 18.

Xem thêm: Sách Tin Học Lớp 5 Tập 2 - ✅ Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 5

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

Vậy điền những chữ cái tương ứng với các hiệu quả ta được:

Đó là hai địa danh HỘI AN cùng MỸ SƠN của Viêt nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa nhân loại vào năm 1999.