Bạn đang xem: Bài tập phương trình đường thẳng lớp 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
32909
*
15Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cưng cửng ôn tập về Phương trình đường thẳng", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Top 18 Cách Sửa Lỗi U02 Shopee Là Gì, Lỗi Thanh Toán Không Thành Công U02 Shopee

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGA. TÓM TẮT LÝ THUYẾTDạngYếu tố nên tìmCông thứcPhương trình tham sốPhương trình tổng quátPhương trình đoạn chắnd cắt Ox trên a,cắt Oy trên b (a, b khác 0)GócTìm 2 VTPT hoặc 2 VTCP của 2 đ.thẳngKhoảng cáchTọa độ và Vị trí tương đối 2 đthẳng cắt những công thức phải nhớ khácDạngYếu tố sẽ choCông thứcTọa độ véctơ cùng Độ dài đoạn thẳng cùng Tích vô hướngvà gửi VTCP về VTPThoặc gửi VTPT về VTCThoặc CÁC DẠNG CƠ BẢNDạng 1. Phương trình thông số - Phương trình tổng quátDạngHìnhPhương trình tham sốPhương trình tổng quátQua 2 điểm M, NNMTrung tuyến đường AMMCBĐường trung trực ICBACó thông số góc kSong tuy nhiên với đtdMd’Vuông góc với đtBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 1. Lập phương trình tham số của con đường thẳng d biết d:a) Đi qua và bao gồm VTCP b) Đi qua và gồm VTCP c) Đi qua nơi bắt đầu tọa độ O và gồm VTCP d) Đi qua và có VTCP e) Đi qua và bao gồm VTPT f) Đi qua và có VTPT g) đến và điểm thỏa . Viết ptts đt trải qua và tất cả VTCP .Câu 2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong những trường hợp sau:a) Đi qua và gồm VTPT b) Đi qua và có VTPT c) Đi qua cội tọa độ O và tất cả VTPT d) Đi qua và tất cả VTPT e) Đi qua và bao gồm VTCP f) Đi qua và có VTCP g) cho và điểm thỏa . Viết pttq đt trải qua và có VTCP .Câu 3. Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng trong các trường hòa hợp sau:a) Đi qua cùng .b) Đi qua với .c) Đi qua và gốc tọa độ O.d) Đi qua và cắt trục hoành tại 3.e) Đi qua và cắt trục tung tại -2.f) giảm trục Ox trên và cắt Oy trên -5.Câu 4. Viết phương trình tổng thể của mặt đường thẳng trong những trường thích hợp sau:a) Đi qua cùng có hệ số góc .b) Đi qua với có hệ số góc .c) Đi qua với .d) Đi qua và .e) Đi qua và cắt trục tung tại -2.f) cắt trục Ox tại và cắt Oy tại 3.Câu 5. đến tam giác tất cả , , .a) Viết phương trình thông số cạnh ABb) Viết phương trình tổng thể cạnh BC.c) Viết phương trình tham số trung tuyến đường AM.d) Viết phương trình tổng thể đường cao BK.e) Viết pttq mặt đường trung trực của cạnh BC.f) Viết ptts con đường trung trực cạnh AC.Câu 6. Cho tam giác gồm , , .a) Viết phương trình thông số cạnh NPb) Viết phương trình tổng thể cạnh MN.c) Viết phương trình tổng thể trung con đường MH.d) Viết phương trình tổng quát đường cao PK.e) Viết pttq đường trung trực của cạnh MP.f) Viết ptts mặt đường trung trực cạnh MN.Câu 7. Viết phương trình tham số, phương trình tổng thể của mặt đường thẳng d trong các trường hòa hợp sau:a) Đi qua và tuy nhiên song cùng với b) Đi qua và vuông góc với c) Đi qua và vuông góc cùng với d) Đi qua và tuy nhiên song với .Dạng 2. Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳngCho hai đường thẳng và hệ (*)Vị trí tương đốid1Hình ảnhTỉ sốSố nghiệm của hệ (*)Cắt nhaud2Có nghiệm duy nhấtSong songd1d2Vô nghiệmCắt nhaud2Vô số nghiệmBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 8. Xét địa điểm tương đối của các cặp con đường thẳng và trong những trường đúng theo sau:a) cùng b) và c) cùng d) cùng e) với f) và g) cùng h) với Dạng 3. Tính góc giữa hai tuyến phố thẳngHình ảnhCông thứcGóc giữa hai đường thẳngvà d1d2BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 9. Tính góc giữa những cặp mặt đường thẳng sau:a) với b) cùng c) với d) với e) với f) cùng trục hoànhCâu 10. đến và . Tra cứu m để:a) tuy vậy song với b) vuông góc với Dạng 4. Khoảng cách Yếu tố sẽ cóCông thứcKhoảng giải pháp giữa 2 điểm và khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn đường thẳngĐiểm và BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 11. Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hòa hợp dưới đây:a) với b) và c) và d) cùng Câu 12. Tra cứu tọa độ M thỏa: a) M trực thuộc d: và bí quyết điểm một khoảng bằng 5.b) M nằm tại d: và cách điểm một khoảng bằng .c) M vị trí trục tung và cách đường thẳng một khoảng tầm bằng 1.d) M nằm ở trục Ox và biện pháp đường thẳng một khoảng tầm bằng 1.ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ ICho tam giác ABC gồm góc A = 1200 , cạnh AC = 8, cạnh AB = 5.Tính cạnh BC.Tính góc C.Tính bán kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.Tính diện tích tam giác ABC.Câu 1: (3.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, mang đến hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và con đường thẳng d: .1.Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B.2.Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K mang đến đường thẳng d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, mang lại tam giác ABC tất cả A(2;4); B(1;1); C(3;1).1.Viết phương trình tổng quát của mặt đường trung con đường AM của tam giác.2. Viết phương trình của đường cao bảo hành của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến đường thẳng: . Tìm kiếm một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng .Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của đường thẳng d trải qua A(1; -2) và song song với mặt đường thẳng : ................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG IIĐỀ IICâu 1: (3.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại hai điểm A(1; -2); B(3;2) và con đường thẳng d: .Viết phương trình tham số, phương trình bao quát của mặt đường thẳng m trải qua hai điểm A, B.Gọi K là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính khoảng cách từ K mang đến đường trực tiếp d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, đến tam giác ABC tất cả A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0)Viết phương trình tổng quát của con đường trung tuyến AM của tam giác.Viết phương trình của đường cao bh của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng: . 1.Tìm một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng .2.Viết phương trình tổng quát của con đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của đường thẳng d trải qua P(2; 1) và vuông góc với mặt đường thẳng :