VI. Những dạng vào câu bị động

1. Câu thụ động chứa đụng từ gồm 2 tân ngữ

Những đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như:give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), … thì bạn cũng có thể chuyển thay đổi 2 câu bị động, tùy vào chúng ta muốn nhấn mạnh tân ngữ làm sao thì sẽ đưa tân ngữ đó lên thành chủ ngữ bị động.

Bạn đang xem: Bài tập passive voice nâng cao có đáp án

Ví dụ 1:

I gavehiman apple.(Tôiđã cho anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given to lớn him.(Một quả táođã đượctrao cho anh ta.)

➤ He was given an táo by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

lấy một ví dụ 2: He sent his relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. đổi khác câu chủ động chứa động từ tường thuật

Một số rượu cồn từ tường thuật phổ biến là:think (nghĩ rằng )/ say (nói rằng )/ suppose (cho rằng)/ believe (tin rằng)/ consider (xem xét rằng)/ report (thông báo rằng)/ aggree (đồng ý rằng)/ announce (thông báo rằng)/ expect (đoán trước là)/ hope (hi vọng là)/ suggest (đề xuất rằng)/ understand (hiểu rằng), ...ect..

*

1. CÁC BƯỚC VIẾT CÂU BỊ ĐỘNG CHỨA ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT:

Cách 1: Impersonal Reporting Passive (theo bản thân thì phương pháp này dễ hơn phương pháp thứ 2) B1: Tìm cồn từ tường thuật trong câu nhà động:

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

B2: ban đầu viết câu cùng với ‘It’ và thêm vào:

(1) Động tự tường thuật sinh hoạt dạng tiêu cực (be + V3/ed)

(2) ‘that’ (có thể thêm hoặc không)

Ví dụ: It was announced that......

B3: cung ứng phần còn sót lại của câu chủ động không cố gắng đổi bất kể gì cả.

Ví dụ: It was announced that new tax reform will take place next year.

Một số ví dụ đến cách đổi khác theo giải pháp 1:

- công ty động: Everybody knows (that) regular exercise is good for your health. (thì bây giờ đơn) (mọi người đều hiểu được tập thể dục thường xuyên tốt cho mức độ khỏe)

⇒Bị động: It is known (that) regular excercise are good for your heath. (thì lúc này đơn)

- nhà động: People are saying (that) nobody will vote for him again. (thì hiện tại tiếp diễn) (Mọi tín đồ nói rằng sẽ không có bất kì ai bỏ phiếu mang đến ông ấy lần nữa.)

⇒ Bị động: It is being said (that) nobody will vote for him again.

Cách 2: Personal Reporting Passive (cách khó khăn hơn) - B1: xác định động trường đoản cú tường thuật vào câu.

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

(1) Động tự tường thuật sinh hoạt dạng bị động (be + V3/-ed)

Ví dụ: New tax reform was announced.......

CHÚ Ý: nuốm vì bắt đầu với ‘It’ như giải pháp 1, biện pháp này ta sẽ ban đầu với nhà ngữ còn lại trong câu nhà động. - B3: thay đổi động từ còn sót lại ở câu dữ thế chủ động (take place) thành dạng nguyên mẫu có ‘to’

Ví dụ: New tax reform was announced to lớn take place next year.

- kết cấu chung:

S2 + Động trường đoản cú tường thuật nghỉ ngơi dạng bị động (be + V3/-ed) + to-V

TỚI KHÚC RẮC RỐI RỒI CÁC BẠN Ạ!!!

Do rượu cồn từ nguyên mẫu(to infinitive verb) bị số lượng giới hạn do nó quan trọng chia theo thì của câu dữ thế chủ động nên không thể biểu đạt sát nghĩa. Trong trường hợp đó ta sẽ bắt buộc dùng toàn bộ dạng rượu cồn từ nguyên mẫu:

- Dạng đơn: khổng lồ do

+ Được dùng khi rượu cồn từ sản phẩm công nghệ hai của câu bị động nằm tại vị trí thì bây giờ đơn hoặc thì tương lai

+ Ví dụ:

Chủ động: Everyone says that Anna makes a lot of moneyBị động: Anna is said lớn make a lot of money

- Dạng tiếp diễn: to lớn be doing

+ Được sử dụng khi rượu cồn từ sản phẩm công nghệ hai của câu bị động nằm ở vị trí thì lúc này tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna is making a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn be making a lot of money

- Dạng chấm dứt đơn: lớn have done

+ Được cần sử dụng khi hễ từ trang bị hai của câu bị động nằm ở vị trí thì thừa khứ đơn, hiện tại tại xong xuôi hay quá khứ trả thành.

Chủ động: Everyone says that Anna made a lot of moneyBị động: Anna is said to have made a lot of money

- Dạng kết thúc tiếp diễn: lớn have been doing

+ Được sử dụng khi đụng từ thiết bị hai của câu bị động nằm ở thì thừa khứ tiếp diễn, hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn xuất xắc quá khứ dứt tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna was making a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn have been making a lot of money

Một số lấy ví dụ như khác:

- nhà động: Everyone believes that the manager is going resign next month. (Mọi fan tin rằng người thống trị sẽ từ chức trong tháng tới)

⇒ Bị động: The manager is believed to be resigning in 2020.

- công ty động: People reported that he was conspring against the Board. (Mọi người báo cáo rằng anh ta đang âm mưu chống lại hội đồng quản lí trị.)

⇒ Bị động: He was reported khổng lồ have been conspiring against the Board.

- công ty động: People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta mang cắp tiền của mẹ anh ta.)

⇒ Bị động: He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money.

- công ty động: The police thought that the thief was hiding somewhere in the city.

⇒ Bị động: The thief was thought to lớn be hiding somewhere in the city

3. Câu dữ thế chủ động là câu dựa vào vả

Câu nhờ vả với những động từhave, get, makecó thể được đảo qua câu tiêu cực với cấu trúc

*

4.Câu chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của thắc mắc Yes/No

*

5. Bị động với những động trường đoản cú chỉ giác quan

- Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ nhận thức của con người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)- Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy một trong những phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đã đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy sẽ đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)- Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.

Xem thêm: Vi Phân Khác Đạo Hàm - Sự Khác Biệt Giữa Vi Phân Và Đạo Hàm

(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard to lớn cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

6. Biến đổi câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down, time’s up → Let your penbe putdown, time’s up. (Bỏ bút xuống, đã hết thời gian làm cho bài)

- Thể che định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: vì not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy sản phẩm này)

7. 73 câu bài bác tập vận dụng:

Các bạn tải về file bài xích tập bên dưới về và áp dụng những gì chúng ta đã học bây giờ nhé!