Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám đít chương trình Toán 6 new năm 2021 - 2022. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập và đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập học kì 1 toán 6

- cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có bề ngoài gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD có bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB cùng BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong muốn lát nền cho 1 căn phòng của nhà mình gồm hình chữ nhật cùng với chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Một số loại gạch lát nền được sử dụng là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi color vàng. Hà hoàn toàn có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi làm sao để cho số bi đỏ và bi đá quý được chia phần đông vào những túi? khi ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có hình dáng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình có 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB và BC; CD với AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vị bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng bởi vì bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi AB với BC; CD và AD chưa hẳn các cạnh đối nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết cho 2 vừa chia hết mang đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết cho 3 cùng 9 thì tổng các chữ số của nó nên chia hết mang lại 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết cho 3 và chia hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để lát mặt nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng từng túi là đông đảo nhau buộc phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên vì vậy x là ước thông thường của 42 với 30.

Mặt không giống x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) yêu cầu x là mong chung lớn nhất của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường phù hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường phù hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9.

C) đều số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào dưới đây được call là so sánh số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông có tứ cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: máy tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm tất cả 220 nữ giới và 280 phái nam dự định chia thành các nhóm sao để cho số cô bé và số nam sinh sống mỗi nhóm những nhau, biết số team chia được rất nhiều hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể phân thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm gồm bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật có chiều lâu năm là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết mang đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = bao gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập thích hợp ta và tính theo cách làm tính số số hạng.

Số phần tử của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các khẳng định sau:

A) một số chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết đến 3.

B) ví như hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9.

C) đông đảo số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số chia hết cho 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số chia hết mang lại 9 có dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết đến 3

B) sai bởi 6 cùng 9 phân chia hết mang lại 3 cơ mà tổng của 6 với ư9 là 15 lại không chia hết đến 9.

C) sai vị 42 là số chẵn cơ mà không phân tách hết cho 5.

D) Sai vì chưng số bao gồm tận thuộc là 3 không chia hết đến 2 ví dụ 33 không phân chia hết cho 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần nhiều được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Come Out Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Come Out Trong Câu Tiếng Anh

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">