Các bài bác tập về nhị thức Newton là bài toán đặc trưng trong đề thi trung học rộng rãi Quốc Gia. Chăm đề này giúp học viên nắm có thể dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, tìm thông số và số hạng trong triển khai lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Bài tập nhị thức niu tơn


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Phương pháp Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh thích hợp tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, minh chứng biểu thức.

Xem thêm: Sinh 8 Bài 36: Tiêu Chuẩn Ăn Uống. Nguyên Tắc Lập Khẩu Phần, Sinh 8 Bài 36: Tiêu Chuẩn Ăn Uống

*
*
*

Dạng 3: xác định hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay