*

Bài Tập kế toán Hành chính sự Nghiệp có Đáp Án

Bài tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp số 1:

I. Số dư ngày 01/1/N của các tài khoản kế toán:

*

Các thông tin tài khoản khác bao gồm số dư bởi 0 hoặc số dư bất kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

»»»» đánh giá Khóa học tập Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

II. Hồi tháng 1/N có các nghiệp vụ tài chính phát sinh:

1. Cảm nhận dự toán giá thành Nhà nước giao chi liên tục quý I/N là 3.900.000.000 đồng.

2. Rút dự trù chi chuyển động về nhập quỹ tiền mặt 500.000.000 đồng.

3. Rút dự trù chi vận động trả nợ cho doanh nghiệp Z 90.000.000 đồng.

4. Chi chuyển động thường xuyên bởi tiền mặt là 2.000.000đ.

5. Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng đến bà Mai – chống hành bao gồm để mua nguyên vật liệu 26.000.000 đồng.

6. Chuyển khoản gửi bank chi trả lương với phụ cung cấp khác mang lại viên chức tháng 12/N 250.000.000 đồng

7. Bà Mai giao dịch tiền tạm ứng mua nguyên liệu nhập kho giao hàng cho vận động hành chính, số tiền 19.800.000 đồng. Số tiền chi không hết bà Mai vẫn nộp lại quỹ.

8. Rút dự trù chi chuyển động mua tài liệu giao hàng hội nghị, số chi phí 16.540.000 đồng.

9. Thu hộ đơn vị cấp dưới bởi tiền phương diện 57.000.000 đồng.

10. Tổng thích hợp số phí, lệ giá thành đã thu trong tháng bằng tiền mặt nhập quỹ 360.000.000 đồng.

11. Xác định số phí, lệ phí buộc phải nộp cho giá thành Nhà nước 40%.

12. Chuyển khoản nộp phí, lệ giá tiền cho giá cả Nhà nước.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài làm gợi ý:

1. Nhận thấy dự toán chi tiêu Nhà nước giao chi tiếp tục quý I/N là 3.900.000.000 đồng.

Nợ TK 008: 3.900.000.000

2. Rút dự toán chi vận động về nhập quỹ tiền phương diện 500.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 500.000.000 gồm TK 511: 90.000.000

Có TK 008: 500.000.000

3. Rút dự toán chi chuyển động trả nợ cho công ty Z 90.000.000 đồng.

Nợ TK 331: 90.000.000 gồm TK 511: 90.000.000

Có TK 008: 90.000.000

4. Chỉ hoạt động thường xuyên bởi tiền mặt là 2.000.000đ.

Nợ TK 611: 2.000.000 bao gồm TK 111: 2.000.000

5. Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho bà Mai – phòng hành chính đề mua vật liệu 26.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 26.000.000 bao gồm TK 111: 26.000.000

6. Chuyển khoản gửi bank chi trả lương với phụ cấp khác cho viên chức tháng 12/N 250.000.000 đồng

Nợ TK 334: 250.000.000 tất cả TK 112: 250.000.000

7. Bà Mai giao dịch thanh toán tiền tạm thời ứng mua nguyên liệu nhập kho phục vụ cho vận động hành chính, số tiền 19.800.000 đồng. Số tiền chi không hết bà Mai vẫn nộp lại quỹ.

Nợ TK 152: 19.800.000 có TK 141: 19.800.000

Nợ TK 111: 6.200.000 tất cả TK 141: 6.200.000

8. Rút dự trù chi chuyển động mua tài liệu ship hàng hội nghị, số tiền 16.540.000 đồng.

Nợ TK 611: 16.540.000 có TK 511: 16.540.000

Có TK 008: 16.540.000

9. Thu hộ đơn vị chức năng cấp dưới bằng tiền mặt 57.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 57.000.000 có TK 336: 57.000.000

10. Tổng đúng theo số phí, lệ phí tổn đã thu vào tháng bằng tiền mặt nhập quỹ 360.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 360.000.000 có TK 514: 360.000.000

11. Xác minh số phí, lệ phí phải nộp cho giá thành Nhà nước 40%.

Nợ TK 514: 144.000.000 có TK 3332: 144.000.000

12. Chuyển tiền nộp phí, lệ giá tiền cho ngân sách chi tiêu Nhà nước.

Nợ TK 3332: 144.000.000 tất cả TK 112: 144.000.000

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp 2:

I. Số dư ngày 01/2/N của các tài khoản kê toán:

*

Các tài khoản khác bao gồm số dư bằng 0 hoặc số dư bất kỳ.

II. Hồi tháng 2/N có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1. Ngày 1/2, Rút dự toán thực bỏ ra mua nguyên vật liệu nhập kho sử dụng cho chuyển động hành chính, giá sở hữu chưa thuế GTGT là 23.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Ngày 5/2, xuất kho nguyên vật dụng liệu giao hàng cho chuyển động hành chính, trị giá bán 12.000.000 đồng.

3. Ngày 7/2, xuất kho CCDC ship hàng cho hoạt động hành chính, trị giá bán 25.000.000 đồng.

4. Ngày 15/2, mua nguyên vật liệu giao hàng cho chuyển động hành chính, giá mua bao hàm thuế GTGT 10% là 78.000.000 đồng, chưa thanh toán cho những người bán. Chi phí vận gửi số nguyên liệu về nhập kho đã thanh toán bằng chi phí mặt một triệu đồng. Nguyên liệu đã nhập kho đủ.

5. Ngày 18/2, chuyển tiền mua cách thức dụng cụ ship hàng cho chuyển động thường xuyên, giá cài đặt chưa thuế GTGT là 44.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Cơ chế dụng vậy đã kiểm nhận với nhập kho đủ.

6. Ngày 25/2, Xuất kho cách thức dụng cụ giao hàng cho vận động hành chính, trị giá 20.000.000 đồng.

7. Rút dự toán thực bỏ ra thanh toán cho những người bán ở nghiệp vụ 4.

III. Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Phản chiếu chữ T tài khoản 152, 153.

Bài có tác dụng gợi ý:

1. Ngày 1/2, Rút dự trù thực bỏ ra mua nguyên liệu nhập kho áp dụng cho vận động hành chính, giá thiết lập chưa thuế GTGT là 23.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.

Nợ TK 152: 25.300.000 CÓ TK 336: 25.300.000

CÓ TK 008: 25.300.000

NỢ TK 337: 25.300.000 CÓ TK 366: 25.300.000

2. Ngày 5/2, xuất kho nguyên vật liệu ship hàng cho hoạt động hành chính, trị giá chỉ 12.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 12.000.000

CÓ TK 152: 12.000.000

3. Ngày 7/2, xuất kho CCDC giao hàng cho hoạt động hành chính, trị giá 25.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 25.000.000 CÓ TK 153: 25.000.000

4. Ngày 15/2, sở hữu nguyên đồ gia dụng liệu ship hàng cho vận động hành chính, giá chỉ mua bao gồm thuế GTGT 10% là 78.000.000 đồng, chưa thanh toán cho những người bán. Chi phí vận đưa số nguyên liệu về nhập kho đã thanh toán bằng tiền mặt một triệu đồng. Nguyên vật liệu đã nhập kho đủ.

NỢ TK 152: 78.000.000 CÓ TK 331: 78.000.000

NỢ TK 152: một triệu CÓ TK 111: 1.000.000

NỢ TK 337: một triệu CÓ TK 366: 1.000.000

5. Ngày 18/2, giao dịch chuyển tiền mua cơ chế dụng cụ giao hàng cho vận động thường xuyên, giá cài đặt chưa thuế GTGT là 44.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Lý lẽ dụng thế đã kiểm nhận và nhập kho đủ.

NỢ TK 153: 48.400.000 CÓ TK 112: 48.400.000

NỢ TK 337: 48.400.000 CÓ TK 366: 48.400.000

6. Ngày 25/2, Xuất kho phương tiện dụng cụ giao hàng cho hoạt động hành chính, trị giá 20.000.000 đồng.

NỢ TK 611: 20.000.000 CÓ TK 153: 20.000.000

7. Rút dự toán thực chi thanh toán cho tất cả những người bán ở nhiệm vụ 4.

Xem thêm: Kiếm Tiền Với Internet: Giáo Án Mầm Non Lớp Chồi, Hoạt Động Ngoài Trời

NỢ TK 331: 78.000.000 CÓ TK 112: 78.000.000

NỢ TK 337: 78.000.000 CÓ TK 366: 78.000.000

CÓ TK 012: 78.000.000

Để rất có thể hiểu với thành thạo công việc kế toán hành chính vì sự nghiệp, kế toán nên tham khảo các khoá học kế toán hành chính vì sự nghiệp tại những Trung tâm đào tạo kế toán uy tín.