ôn tập hình học lớp 7 học tập kỳII


BÀI TẬP ÔN :

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC vuông tại A. Con đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC. điện thoại tư vấn K là giao điểm của AB với HE. Chứng tỏ rằng :

ΔABE = ΔHBEBE là đường trung trực của AH.EK = EC.AE

GIẢI.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 7 học kì 2 có đáp an

1. ΔABE = ΔHBE

Xét ΔABE với ΔHBE, ta tất cả :


=> ΔABE = ΔHBE

2. BE là con đường trung trực của AH :

BA =BH và EA = EH (ΔABE = ΔHBE)

=> BE là con đường trung trực của AH .

3. EK = EC

Xét ΔKAE cùng ΔCHE, ta có :

*
(gt)

EA = EH (cmt)

*
( đối đỉnh).

=> ΔKAE với ΔCHE

=> EK = EC

4. EC > AC

Xét ΔKAE vuông tại A, ta bao gồm :

KE > AE (KE là cạnh huyền)

Mà : EK = EC (cmt)

=> EC > AC.

———————————————————————————-

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC vuông trên A (AB GIẢI.

*

a) Xét Δ ABC cùng Δ AED, ta tất cả :

*
(đối đỉnh)

AB = AD (gt)

AC = AD (gt)

=> Δ ABC = Δ AED (hai cạnh góc vuông)

=> BC = DE

Xét Δ ABD, ta bao gồm :

*
(Δ ABC vuông tại A)

=> AD

*
AE

=>

*

=> Δ ABD vuông trên A.

mà : AB = AD (gt)

=> Δ ABD vuông cân tại A.

=>

*

cmtt :

*

=>

*

mà :

*
ở đoạn so le trong

=> BD // CE

b) Xét Δ MNC, ta có :

NK

*
MC = > NK là mặt đường cao sản phẩm 1.

MH

*
NC = > MH là mặt đường cao sản phẩm 2.

NK giảm MH tại A.

=> A là trực tâm. = > CA là đường cao thiết bị 3.

=> MN

*
AC tại I.

mà : AB

*
AC

=> MN // AB.

c) Xét Δ AMC, ta gồm :

*
(đối đỉnh)

*
(Δ ABC = Δ AED)

=>

*
(cùng phụ góc ABC)

=> Δ AMC cân nặng tại M

=> AM = ME (1)

Xét Δ AMI với Δ DMI, ta gồm :

*
(MN
*
AC trên I)

IM cạnh chung.

mặt khác :

*
(so le trong)

*
(đồng vị)

mà :

*
(cmt)

=>

*

=> Δ AMI = Δ DMI (góc nhọn – cạnh góc vuông)

=> MA = MD (2)

từ (1) với (2), suy ta : MA = ME = MD

ta lại sở hữu : ME = MD = DE/2 (D, M, E trực tiếp hàng)

=>MA = DE/2.

=========================================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1:

Cho tam giác ABC vuông trên A gồm . Vẽ AK vuông góc BC ( K nằm trong BC ). Trên tia đối của tia KA lấy điểm M làm sao để cho KA = KM

1. Bệnh minh: DKAB = D KMB. Tính số đo MÂB

2. Trên tia KB rước điểm D làm sao cho KD = KC. Tia MD cắt AB trên N. Bệnh minh: MN vuông góc AB

3. đối chiếu MD + DB cùng với AB

Bài 2:

Cho ΔABC vuông taï A với góc C = 300.Trên cạnh BC đem điểm D làm thế nào cho BD = bố .

a/ chứng minh : ΔABD đa số , tính góc DAC .

b/ Vẽ DE vuông góc AC (E trực thuộc AC). chứng minh :ΔADE =ΔCDE .

c/ mang đến AB = 5cm , .Tính BC với AC.

d/ Vẽ AH vuông góc BC (H nằm trong BC).Chứng minh :AH + BC > AB +AC

Bài 3:

Cho ABC cân nặng tại A (A 0). Vẽ tia phân giác AH của góc BAC (H nằm trong BC); biết AB = 15cm, bảo hành = 9cm.

a. CMR:Δ ABH = Δ ACH

b. Vẽ trung tuyến đường BD. BD giảm AH tại G. Hội chứng minh: G là trung tâm của ABC. Tính AG.

c. Qua H vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với AC cắt AB trên E. Bệnh minh: 3 điểm A ; G ; E trực tiếp hàng

Bài 4:

Cho tam giác ABC cân nặng tại A . Bên trên tia đối của BC mang điểm M , bên trên tia đối của CB rước N sao để cho BM = công nhân , Vẽ BD vuông góc AM trên D , CE vuông góc AN tại E .

Cho biết AB= 10 cm , bảo hành = 6 centimet . Tính độ lâu năm đoạn AH

a) chứng minh : tam giác AMN cân.

b) chứng minh : DB = CE

c) gọi K là giao điểm của DB cùng EC . Chứng tỏ ΔADK = ΔAEK.

d) minh chứng KD + KE bài xích 5:

Cho ΔABC đều sở hữu cạnh 10cm. Từ bỏ A dựng tia Ay vuông góc với AB cắt BC trên M. (3,5 điểm)

a/ bệnh minh: ΔACM cân.

Xem thêm: Hãy Kể Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Đối Với Một Con Vật Nuôi Mà Em Yêu Thích

b/ Kẻ AHvuông góc BC ( HÎ BC), rước điểm I Î AH. Biết AB bài xích 6:

ChoΔ ABC vuông trên A. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ BE không cất điểm A. Vẽ Bx sao cho góc ABC = góc CBx. Call K là giao điểm Bx và AC . Kẻ CH vuông góc Bx ( HÎ Bx) . Hotline N là giao điểm CH và AB

a) chứng minh :Δ HBC =Δ ABC

b) chứng tỏ BC là mặt đường trung trực AH

c) chứng tỏ CN = CK

d) chứng minh chồng > CA

Bài 7:

Cho ΔABC vuông trên A tất cả AB = 6cm ; AC = 8cm. Vẽ trung đường AM.

Tính độ dài AM.Trên tia đối của tia MA mang điểm D làm thế nào cho MD = MA. Bệnh minh: ΔAMB = ΔDMCChứng minh: ACvuông góc DCChứng minh: AM

Bài 8 :

tam giác ABC vuông trên A; phân giác BD. Kẻ DEvuông góc BC (E thuộc BC). Call F là giao điểm của bố và ED. Minh chứng :

a) BD là đường trung trực của AE

b) DF = DC

c) AD Đề thi đánh giá môn toán lớp 7 học tập kỳ II

Môn toán lớp 7 (90 phút)

Bài 1 (1,5 đ) :

Điểm kiểm tra một ngày tiết môn toán lớp 7A một trường được ghi như sau :

8756645263
7237655678
658107692109

a) tín hiệu ở đây là gì ? lớp gồm bao nhieu học sinh ?