Tài liệu bao gồm 420 trang, được soạn bởi cô giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ với hàm số logarit (Toán 12 phần Giải tích chương 2).

Bạn đang xem: Bài tập hàm số mũ và logarit

*

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1.1. LŨY THỪA.A. Lý thuyết 1.B. Phân dạng, bài xích tập minh họa và thắc mắc trắc nghiệm 4.Dạng 1. Biến hóa biểu thức tương quan và so sánh 2.Dạng 2. Rút gọn biểu thức 10.C. Thắc mắc trắc nghiệm 17.Dạng 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ 18.Dạng 2. Lũy quá với số mũ vô tỉ 26.2. HÀM SỐ LŨY THỪA.A. định hướng 31.B. Phân dạng, bài bác tập minh họa và thắc mắc trắc nghiệm 32.Dạng 1. Tập xác định của hàm số lũy vượt 32.Dạng 2. Tính đạo hàm, tìm giá bán trị lớn nhất và giá trị bé dại nhất 35.+ các loại 1. Tính đạo hàm của hàm số lũy vượt 35.+ một số loại 2. Tính giá trị lớn số 1 và giá bán trị lớn nhất của hàm số lũy vượt 36.Dạng 3. đặc điểm đồ thị của hàm số lũy vượt 41.C. Thắc mắc trắc nghiệm trong những đề thi đh 46.3. LÔGARIT.A. Kim chỉ nan 57.B. Phân dạng, bài tập minh họa và thắc mắc trắc nghiệm 58.Dạng 1. Tập xác minh của hàm số lôgarit 58.Dạng 2. Rút gọn biểu thức 66.Dạng 3. Tính quý giá của biểu thức, minh chứng đẳng thức 71.Dạng 4. Khái niệm, đặc điểm và đối chiếu 81.Dạng 5. Màn biểu diễn một lôgarit theo một lôgarit không giống cơ số mang đến trước 90.4. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.A. Triết lý 102.B. Phân dạng, bài xích tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 103.Dạng 1. Tập xác minh của hàm số lôgarit 103.Dạng 2. Tính quý hiếm của biểu thức khi biết một đk 115.Dạng 3. Tính đạo hàm, tìm giá trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ dại nhất 118.Dạng 4. Sự đồng thay đổi và nghịch biến của hàm số mũ và hàm số lôgarit 157.Dạng 5. Tìm cực trị của hàm số mũ và hàm số lôgarit 168.Dạng 6. đặc thù và vật dụng thị của hàm số mũ với hàm số lôgarit 170.Dạng 7. Vấn đề thực tế, lãi suất vay 184.+ các loại 1. Câu hỏi lãi kép 184.+ nhiều loại 2. Vấn đề gửi tiết kiệm chi phí hàng tháng 192.+ nhiều loại 3. Bài bác toán trả dần dần hàng tháng 195.+ nhiều loại 4. Câu hỏi tăng trưởng 198.5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ.A. định hướng 203.B. Phân dạng, bài xích tập minh họa và thắc mắc trắc nghiệm 203.Dạng 1. Phương trình mũ cơ phiên bản và phương thức đưa về cùng cơ số 203.Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ 211.Dạng 3. Phương thức Lôgarit hóa 222.Dạng 4. Phương pháp tích 229.Dạng 5. Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn, phương thức đồ thị 232.Dạng 6. Phương pháp sử dụng tính đối kháng điệu của hàm số 235.Dạng 7. Phương trình chứa tham số m 235.+ một số loại 1. Tìm đk của m nhằm phương trình gồm nghiệm 241.+ nhiều loại 2. Tìm đk của m để phương trình bao gồm n nghiệm bên trên 246.+ các loại 3. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm thỏa mãn nhu cầu điều kiện 253.II. PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.A. Kim chỉ nan 263.B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 263.Dạng 1. Phương trình Lôgarit cơ bạn dạng và cách thức đưa về cùng cơ số 263.Dạng 2. Cách thức đặt ẩn phụ 289.Dạng 3. Phương thức mũ hóa Lôgarit 304.Dạng 4. Phương thức tích 311.Dạng 5. Cách thức đồ thị với hàm để trưng 315.Dạng 6. Phương trình đựng tham số m 321.6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Khả Ngân Cao Bao Nhiêu, Tiểu Sử Khả Ngân

I. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ.A. Kim chỉ nan 344.B. Phân dạng, bài bác tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 344.Dạng 1. Bất phương trình nón cơ bạn dạng và cách thức đưa về thuộc cơ số 344.Dạng 2. Cách thức đặt ẩn phụ 356.Dạng 3. Phương thức Lôgarit hóa và bất phương trình tích 365.Dạng 4. Phương thức sử dụng tính solo điệu của hàm số 368.Dạng 5. Bất phương trình đựng tham số m 370.II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.A. Triết lý 382.B. Phân dạng, bài bác tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 382.Dạng 1. Bất phương trình Lôgarit cơ phiên bản và phương pháp đưa về thuộc cơ số 382.Dạng 2. Cách thức đặt ẩn phụ 406.Dạng 3. Phương pháp đổi khác về phương trình tích 414.

sở hữu tài liệu