32 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 10: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn gồm đáp án đưa ra tiết, đúng chuẩn nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài bác tập thành thạo
Tổng phù hợp 32 thắc mắc trắc nghiệm Toán 10: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn bao gồm gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng làm phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 sớm nhất tại đây:

Câu 1

Giá trị x = -1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2

Giá trị làm sao sau đây là nghiệm của bất phương trình ?

A. X = 2;

B. X = 1;

C. X = 0;

D. X = 3/2.

Bạn đang xem: Bài tập giải bất phương trình lớp 10 có đáp án

Đáp án

Chọn lời giải C

Câu 3

Giá trị x = -1 là nghiệm của bất phương trình m - x2 

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 4

Bất phương trình nào dưới đây tương đương cùng với bất phương trình 2x > 1?

Đáp án

Chọn lời giải D

Câu 5

Tập nghiệm của bất phương trình 2x + 2 > 3(2 - x) + 1 là:

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 6

Tập xác minh của hàm số  là:

Đáp án

Chọn lời giải C

Câu 7

Tập nghiệm của phương trình  là:

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 8

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 9

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 10

Tập xác định của hàm số  là:

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 11

Hệ bất phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 12

Hệ phương trình  có nghiệm (x; y) với x

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 13

Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình làm sao sau đây?

Đáp án

Thay x = 3 vào các bất phương trình

Ta thấy x = 3 chỉ vừa lòng bất phương trình 2x – 1 > 3.

Chọn giải đáp D

Câu 14

Giá trị x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2m - 3mx2 ≤ 1 khi còn chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 15

Cho bất phương trình . Bất phương trình nào tiếp sau đây không tương tự với bất phương trình sẽ cho?

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 16

Tập nghiệm của bất phương trình 3 - x

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 17

Tập xác minh của hàm số  là:

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 18

Tập nghiệm của bất phương trình 5x - 2(4 - x) > 0 là:

Đáp án

Chọn giải đáp A

Câu 19

Tập nghiệm của bất phương trình 2x - 1

Đáp án

Chọn giải đáp D

Câu 20

Tập nghiệm của bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 21

Tập tất cả các quý hiếm của tham số m để bất phương trình (m2 + 2m)x ≤ m2 nghiệm đúng với tất cả x là:

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 22

Tìm tập tất những giá trị của thông số m nhằm bất phương trình (m2 - m)x ≤ m vô nghiệm.

Xem thêm: Chuyên De Hình Học 9 Luyện Thi 10 Môn Toán Phần Hình Học, Chuyên Đề Toán Hình Học 9 Ôn Thi Vào Lớp 10

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 23

Phương trình x2 - 2mx + m2 + 3m - 1 = 0 bao gồm nghiệm khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 24

Phương trình (m2 + 1).x2 - x - 2m + 3 = 0 gồm hai nghiệm trái lốt khi và chỉ khi:

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 25

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 26

Tập xác định của hàm số  là:

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 27

Tập xác định của hàm số  là:

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 28

Hệ bất phương trình  vô nghiệm khi và chỉ khi:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 29

Với quý giá nào của thông số m thì hệ bất phương trình  có nghiệm duy nhất?

Đáp án

Chọn giải đáp A

Câu 30

 Hệ phương trình  có nghiệm (x; y) với x

Đáp án

Chọn giải đáp B

Câu 31

Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là (2; +√) khi và chỉ còn khi

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 32

Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là khoảng (1/2; 2) khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án D

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download hướng dẫn 32 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 10: Bất phương trình với hệ bất phương trình một ẩn file word, pdf hoàn toàn miễn phí.