Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm có 35 phiếu ôn tập, tương ứng với 35 tuần vào cả năm học tập 2020 - 2021. Mỗi vào cuối tuần thầy cô chỉ việc phát 1 phiếu ôn tập này đến học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn toán

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp những dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần bao gồm 4 bài tập, rất thuận lợi cho những em học viên ôn tập, khối hệ thống lại con kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và các em gồm thể đọc thêm bài tập môn tiếng Việt.


Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào khu vực chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày cung ứng được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó cung ứng được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi từng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số ba mươi nghìn ko trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng làm sửa bài xích làm không nên ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Bốn triệu:...........................................................

d. Một nghìn tư trăm linh năm:............................

Bài 2: trong số số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tức thì sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:.................

Phần dùng làm sửa bài làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 solo vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: hàng số tự nhiên và thoải mái là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: search x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng để sửa bài bác làm không đúng ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kg 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kg = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số nên điền là:

A. 15 giờ đồng hồ 2 phút ; B. 1 giờ 52 phút ; C. 2 tiếng 32 phút ; D. 1 giờ đồng hồ 32 phút

Bài 3: 8 hộp bút chì giống hệt có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số bút chì là:

A. 12 cây viết chì ; B. 60 bút chì ; C . 17 bút chì ; D. 40 cây bút chì

Bài 4: bao gồm 5 gói bánh từng gói nặng 200g cùng 4 gói kẹo từng gói nặng trĩu 250g . Hỏi tất cả có từng nào kilôgam các loại bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài bác làm không nên ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 tiếng = ............. Phút

b) 3 giờ 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội có 5 HS tất cả số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi mức độ vừa phải số đo chiều cao của mỗi học viên là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong số số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé bỏng nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can thứ nhất đựng 12 lít nước. Can lắp thêm hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình từng can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để làm sửa bài bác làm không nên ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu như a = 6 thì cực hiếm của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường bao gồm 315 học viên nữ, số học sinh nam ít hơn số học viên nữ 28 bạn. Hỏi ngôi trường đó có bao nhiêu học tập sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số nhỏ bé nhất bao gồm 8 chữ số và số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ bé nhất gồm 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................

Tổng của nhị số kia là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: trường hợp a = 47685 ; b = 5784 thì quý giá biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho thấy thêm m = 10 ; n = 5 ; phường = 2, tính cực hiếm của biểu thức:

a) m + n + phường =.............................................................................

b) m + n - phường =.............................................................................

Xem thêm: Bài Dự Thi Viết Những Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường Mến Yêu

c) m + n x p. =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật gồm số đo chiều lâu năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật chính là bao nhiêu?