Các việc về chuẩn chỉnh độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, chi tiết

Với các bài toán về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, chi tiết Hoá học tập lớp 12 bao gồm đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa và bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập chuẩn chỉnh độ axit bazo, chuẩn chỉnh độ oxi hoa khử từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn độ dung dịch có đáp án

*

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

a. Phương pháp chuẩn độ trung hòa (chuẩn độ axit - bazơ)

- Dùng những dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để chuẩn độ các dung dịch axit và dùng các dung dịch axit mạnh (HCl, HNO3, H2SO4) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để độ các dung dịch bazơ.

- Để nhận ra điểm tương đương (thời điểm dung dịch chuẩn vừa phản ứng hết với dung dịch cần xác định) của phản ứng chuẩn độ trung hòa, người ta dùng chất chỉ thị axit - bazơ (hay chỉ thi pH, là những axit yếu có màu sắc cố đổi theo pH)

Bảng ghi khoảng pH đổi màu của một số chỉ thị

Tên thông dụng của chất chỉ thịKhoảng pH đổi màuMàu dạng axit - bazơ
Metyl domain authority cam3,1 - 4,4Đỏ - vàng
Metyl đỏ4,2 - 6,3Đỏ - vàng
Phenolphtalein8,3 - 10,0Không màu - đỏ

Với mỗi phản ứng chuẩn độ cụ thể người ta chọn những chất chỉ thị nào có khoảng đổi màu trắng hoặc rất sát điểm tương đương.

b. Chuẩn độ lão hóa khử bằng phương pháp pemangant

- Chuẩn độ oxi hóa - khử (phương pháp pemangant): được dùng để chuẩn độ dung dịch của các chất khử (Ví dụ: Fe2+, H2O2, H2C2O4, .. ) vào môi trường axit mạnh (thường dùng dung dịch H2SO4 loãng), khi đó MnO4- bị khử về Mn2+ ko màu:

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

- trong phương pháp này chất chỉ thị chính là KMnO4 vì ion Mn2+ không màu vì chưng đó lúc dư một giọt KMnO4 dung dịch từ không màu chuyển quý phái màu hồng rất rõ giúp ta kết thúc chuẩn độ.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cần thêm vào bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dug dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2 ?

Hướng dẫn:

nNaOH = nOH = 0,25.V (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,05.0,1 + 0,05.2.0,05

pH = 2 ⇒ = 10 - 2 M = 0,01 mol

Ta có: (0,01 - 0,25V)/(0,05 + V) = 10 - 2

0,01 - 0,25.V = 0,01.0,05 + 0,01 V ⇒ 0,26.V = 0,01 - 0,01.0,05

V = 0,0365 l = 36,5 ml

Bài 2: Lấy 25ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp KMnO4 0,025M thì hết 18,10ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25ml dung dịch A thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng ko đổi, cân nặng được 1,2g. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A. 0,091 và 0,25 B. 0,091 và 0,265

C. 0,091 và 0,255 D. 0,087 và 0,255

Hướng dẫn:

Ta có:

nFeSO4 = 5.nKMnO4 = 2,2615.10-3 mol

CMFeSO4 = 2,2625/0,025 = 0,091M

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Để xác minh nồng nhóm dung dịch NaOH người ta triển khai như sau: cân 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan hoàn toàn vào nước, định mức thành 100 ml. Rước 10 ml dung dịch này chế tạo đó vài giọt phenolphthalein, đem chuẩn chỉnh độ bằng dung dịch NaOH đến lộ diện màu hồng (ở pH = 9) thì không còn 17,5 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ hỗn hợp NaOH đang dùng.

A. 0,114M B. 0,26M C. 0,124M D. 0,16M

Lời giải:

Đáp án: A

chuẩn độ: H2C2O4 + 2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O

Nồng độ hỗn hợp H2C2O4: C_(H2C2O4) = 1,26/126.1000/100 = 0,1M

Theo phản nghịch ứng: nNaOH = 2nH2C2O4.V = 2.10-3 mol

⇒ CM(NaOH) = 0,114M

Bài 2: Chuẩn độ đôi mươi ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

A. 0,07 B. 0,08 C. 0,065 D. 0,068

Lời giải:

Đáp án: C

∑nH+ = 0,02.0,1 + 0,02a

∑nOH- = 0,0165.0,1 + 0,0165.2.0,05 = 3,3.10 - 3 mol

Trung hòa dung dịch thì ∑nH+ = ∑nOH-

0,02.0,1 + 0,02a = 3,3.10 - 3 ⇒ a = 0,065 mol/l

Bài 3: Để xác minh nồng độ hỗn hợp H2O2, tín đồ ta hòa tan 0,5 gam nước oxi già vào nước, thêm H2SO4 tạo môi trường thiên nhiên axit. Chuẩn chỉnh độ hỗn hợp thu được nên vừa đầy đủ 10 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Xác minh hàm lượng H2O2 nội địa oxi già.

Xem thêm: Gợi Ý Đáp Án Module 4 Môn Toán Tiểu Học, Đáp Án Module 4 Môn Toán Tiểu Học Hay Nhất

A. 9% B. 17% C. 12% D. 21%

Lời giải:

Đáp án: B

làm phản ứng

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + SO2 + 8H2O

Từ phản nghịch ứng ⇒ nH2O2 = 5/2 nKMnO4 = 2,5.10-3 (mol)

*

Bài 4: Để xác định hàm lượng FeCO3 vào quặng xi ăn hiếp rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

A. 12,18% B. 24,26% C. 60,9% D. 30,45%

Lời giải:

Đáp án: C

nKMnO4 = 0,025.25,2/1000 = 6,3.10-4 mol

Phương trình phản ứng:

*

Bài 5: chuẩn độ đôi mươi ml hỗn hợp HCl không biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.