Trong giờ Anh thì vượt khứ đơn có cách áp dụng khá dễ dàng nhưng lại rất dễ làm cho nhầm lẫn cho những người mới học. Trước khi bắt đầu làm bài tập, chúng ta hãy cùng ôn sang một chút kỹ năng và kiến thức cốt lõi nhất của thì quá khứ đơn nhé:

Tóm tắt cách áp dụng thì quá khứ đơn

Cấu trúc

Động từ bỏ tobe: S + was/ were

Động trường đoản cú thường: S + V-ed ( ngoại trừ một số động tự bất quy tắc)

Cách dùng

Diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì quá khứ đơn

Vd: Linh did her maths homework yesterday.

Dịch: ngày qua Linh sẽ làm bài xích tập toán về nhà đất của cô ấy.


*

She went to class, sat down, & opened her book.


Dấu hiệu dấn biết

Yesterday (hôm qua)Last night/ last week/ last month/ last year: buổi tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoáiAgo: phương pháp đây. (one hours ago: cách đây 1 giờ/ one weeks ago: từ thời điểm cách đó 1 tuần …)When I was a child,… (khi tôi còn nhỏ)When I was young,… (khi tôi còn trẻ)

….


Bài tập thì thừa khứ đối chọi có đáp án

Bài tập cơ bản

I. Phân chia động từ

Last year my brother (spend) ___________ his holiday in Đà Lạt.It (be) ___________ really great.I (travel) ___________around by motorbike with three friends and we visited lots of interesting places.In the evening I usually (go) ___________to a bar.One night she even (learn) ___________some Ailen dances.They (be) ___________very lucky with the weather.It (not / rain) ___________yesterday.But we (see) ___________some beautiful rainbows.Where (spend / Lan) ___________her last holiday?

II. Chấm dứt câu

Linh ___________her maths homework yesterday. (to do)Tuan ___________to Taiwan by plane? (to go)We ___________a farm three weeks ago. (to visit)Tuan & Tu ___________their brother. (not/to help)The children ___________at trang chủ last sunday. (not/to be)When ___________you ___________this wonderful dress? (to design)My father ___________into the truck. (not/to crash)Tuan ___________the basket of his bicycle. (to take off)___________you ___________your uncle last weekend? (to phone)She ___________milk at class. (not/to drink)

Bài tập nâng cao


III. Thực hiện tổng hợp những thì trong quá khứ để ngừng câu

I ( go)___________to the school last week.A bird defecated on the window that I ( clean)___________only five minutes before.Yesterday at ten she ( sit) ___________in front of her computer.When their dad got home, the boys ( watch)___________TV for three hours.A postman (come) ___________to my house yesterday.He (want) ___________to repair my dishwasher that (break) ___________a few days before.Before she (ring) ___________at my door, she (look) ___________for a parking space for about five minutes.While the plumber (repair) ___________the dishwasher, I (watch) ___________the smartphone.Suddenly, my brother (realise) ___________that they (show) ___________our house on TV.The reporter (say) ___________that a motorbike (crash) ___________into a pole just before reaching the crossroads.While he (listen) ___________carefully lớn what (happen) ___________, someone (knock) ___________at his door.I (open) ___________the door và (see) ___________my teacher standing there.She (ask) ___________for the plumber.As it (turn) ___________out, it (be) ___________ my neighbor’s oto that (roll) ___________down the street.In his haste, the electrician (forget) ___________to put the handbrake on.

Nếu chúng ta còn cảm giác yếu kỹ năng và kiến thức nền thì bản thân thiết nghĩ bạn nên đọc lại 12 thì trong giờ Anh trước đã. Tiếp sau đây là bài viết chi huyết về từng thì, bạn tham khảo nhé:

Đáp án

I.

spentwastravelledwentlearnedweredid not rainsawdid Lan spend

II.

didDid Susan govisiteddid not helpwere notdid you designdid not crashtook offDid you phonedid not drink

III.

Xem thêm: Bài 3 Trang 147 Sgk Văn 9 Tập 1 47 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1, Tổng Kết Về Tự Vựng (Tiếp Theo)

wenthad cleanedwas sittinghad been watchingcamewanted ; had brokenrang ; had been lookingwas repairing ; was watchingrealised ; were showingsaid ; had crashedwas listening ; had happened ; knockedopened ; sawaskedturned ; was ; had rolledhad forgotten

Có vướng mắc hoặc thắc mắc nào chúng ta hãy bình luận bên dưới để họ cùng dàn xếp nhé.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">