Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu bị động Passive Voice

Tài liệu giờ Anh chuyên đề Câu tiêu cực Tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh do duongleteach.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm tiếng Anh gồm triết lý và nhiều dạng bài tập cải thiện có đáp án bám sát chương trình học cùng đề thi giúp học sinh lớp 9 cố kỉnh chắc kỹ năng phần định hướng trước kia hiệu quả.

Bạn đang xem: 30 bài tập câu bị động (passive voice) có đáp án

Câu tiêu cực Passive Voice và bài xích tập nâng cao có đáp án

Bản quyền trực thuộc về VnDoc nghiêm cấm gần như hành vi xào luộc vì mục đích thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động ảnh hưởng của hành vi hơn là phiên bản thân hành động đó. Thì của cồn từ sinh sống câu bị động nên được phân chia theo thì của đụng từ ngơi nghỉ câu công ty động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được làm bởi em trai của tôi)

Trong câu này, tác giả muốn truyền đạt dấn mạnh hành động chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động ở đây có phương châm tuyên dương, trân trọng hành động của của người thực hiện.

2. Điều kiện chuyển đổi câu bị động:

Động trường đoản cú (verb) vào câu dữ thế chủ động phải là Transitive Verb (ngoại đụng từ phải tất cả tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be phân chia theo thì của cồn từ

4. Quy tắc chuyển đổi câu bị động:

khẳng định thành phía bên trong câu: công ty ngữ (S)? Động từ (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của rượu cồn từ chính

mang O trong câu dữ thế chủ động làm S cho câu bị động. Mang S vào câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

thay đổi V chính trong câu dữ thế chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

Thêm lớn be vào trước P2 vào câu bị động (To be phải chia theo thời của V thiết yếu trong câu dữ thế chủ động và phân chia theo số của S vào câu bị động)

5. Bảng công thức những thì phổ biến trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ cồn (Active)Bị cồn (Passive)1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì bây giờ hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì vượt khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì thừa khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì quá khứ trả thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì thừa khứ xong tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì sau này tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai trả thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì tương lai gần)S + be going to + V + OS + be going to + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Các dạng câu bị động

a. Tiêu cực với các động từ gồm 2 tân ngữ: phần đông động từ có hai tân ngữ thường xuyên là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi cho cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent lớn him

=> He is sent a letter by me

b. Bị động với những động từ tường thuật

những động tự tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + to lớn V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said to be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu dựa vào vả: với những động từ have, get, make


Have sb vì st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vị st => St + be made + to V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.

Get + sb + to lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her oto tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

5. John invited Fiona to his birthday các buổi tiệc nhỏ last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the over of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Bởi they teach English here?

2. Will you invite her khổng lồ your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct size of words in following sentences

1. Toshico had her oto (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). Khổng lồ the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to lớn move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister lớn clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker to make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician to maintain the heater

Đáp án bài bác tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited to lớn Johns birthday party last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the kết thúc of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her oto repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her oto (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. Lớn the university.

Xem thêm: Luyện Thi Môn Toán 2014 - Đáp Án Đề Thi Môn Toán Khối B Năm 2014

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his oto repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên trên đây duongleteach.com đã trình làng Câu tiêu cực Passive Voice và bài tập cải thiện có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tư liệu luyện thi vào 10 hoặc như là Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn giờ Anh năm 2020 Đề 7. được update liên tục trên duongleteach.com.