*

*

Cho biết hình ảnh của một trang bị qua thấu kính quy tụ và thấu kính phân kì có điểm lưu ý gì tương đương nhau, khác nhau.

Bạn đang xem: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ


Câu hỏi: mang lại biết ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ cùng thấu kính phân kìcó đặc điểm gì giống nhau, khác nhau.

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

- Vật đặt không tính khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật. Lúc vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật gồm vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt vào khoảng tiêu cự cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Ảnh của một vật tạo bởithấu kính phân kì

- Vật sáng sủa đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Sự khác nhau cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật cùng xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật cùng gần thấu kính hơn vật

Cùng vị trí cao nhất lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết hơnảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì nhé:

1, Thấu gớm hội tụ

a. Khái niệm

Thấu kính hội tụ là thấu kính tất cả phần rìa mỏng hơn phần giữa, giới hạn bởi 2 mặt cầu hoặc 1 mặt phẳg và 1 mặt cầu. Thấu kính hội tụ cũng là thấu kính mà lại chùm tia sáng song song sau khi đi qua kính sẽ được hội tụ tại 1 tâm, nhất định phụ thuộc vào hình dạng của thấu kính.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

-Vật đặt kế bên khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

-Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật bao gồm vị trí biện pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh thật nằm ngay lập tức ở tiêu điểm F

-Vật đặt vào khoảng tiêu cự mang đến ảnh ảo, lớn hơn vật và thuộc chiều với vật.

-Khi khoảng giải pháp từ vật đến thấu gớm bằng với tiêu cự: ảnh thật, ở rất xa thấu kính.

Chú ý:

+ Ảnh ảo ko hiện được bên trên màn nhưng có thể quan sát thấy bằng mắt khi mắt đặt sau thấu kính để nhận chùm tia ló.

*

+ Ảnh thật bao gồm thể hiện rõ bên trên màn hoặc được quan sát thấy bằng mắt lúc mắt đặt sau điểm hội tụ của chùm tia ló.

*

2, Thấu kính phân kỳ

*

a. Khái niệm

Thấu kính phân kỳ là thấu kính tất cả phần rìa dày hơn phần giữa, chùm tia sáng song song sau thời điểm đi qua thấu kính sẽ bị phân tán ra.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Đối với 1 thấu kính phân kỳ:

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ hơn vật và luôn luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Xem thêm: Danh Mục Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Hiện Hành, Danh Mục Tiêu Chuẩn Xây Dựng Hiện Hành

*

-Vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật có vị trí biện pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh ảo nằm ngay lập tức ở tiêu điểm F.

3, Sự khác biệt cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật cùng xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật cùng gần thấu kính hơn vật