AJAX là gì?

AJAX là chữ viết tắt của các từ Asynchronous Javascript và XML. AJAX là thủ tục trao đổi tài liệu với sever và update một hay đa số của trang web, trọn vẹn không reload lại toàn thể trang.

Bạn đang xem: Ajax là gì

Ajax được viết bởi Javascript chạy xe trên client, tức là mỗi browser đang chạy chủ quyền hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Về mặt kỹ thuật, nó đề cập đến việc sử dụng các đối tượng người tiêu dùng XmlHttpRequest để ảnh hưởng với một máy chủ web thông qua Javascript.

Tại sao lại sử dụng AJAX?

AJAX là trong số những công thế giúp họ đem lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn. Khi nên một thế đổi nhỏ dại thì sẽ không cần load lại cả trang web, làm website phải mua lại những thứ không đề nghị thiết.


*
*
*

Từ trình chăm chút của client, ta có một sự khiếu nại để điện thoại tư vấn ajax. Khi ấy javascript sẽ tạo nên một đối tượng người dùng XMLHttpRequest. Và đối tượng người dùng này sẽ được gửi một request cho serverví dụ: Khi người tiêu dùng click vào ô input và chọn skill tìm vấn đề làm của bạn dùng. Lúc ấy ta đang lấy tin tức đó với gửi cho server và cần trả về những việc làm tương ứng tương xứng với tín đồ dùng.Sau khi cảm nhận một response tự server, Javascript sẽ xử trí và cập nhật vào website cho chúng ta.

Ví dụ một ứng dụng đơn giản và dễ dàng sử dụng ajax bởi jQuery

Có thể chúng ta quan tâm:

Jquery cung cấp một số method để triển khai ajax. Bạn có thể yêu cầu những dữ liệu, HTML, XML với JSON từ server thực hiện giao thức HTTP là GET cùng POST.

load()

Phương thức load() lấy dữ liệu từ server và trả dữ liệu cho thành phần được chọn.

Xem thêm: Chỉ Số Iq Bao Nhiêu Là Cao Nhất Thế Giới Là Bao Nhiêu? Iq Bao Nhiêu Là Cao

Cú pháp:

$(selector).load(URL,data,callback);URL: mà bạn có nhu cầu lấy dữ liệu.Data: cặp key/value giữ hộ đi cùng rất yêu cầu.Callback: tên của hàm sẽ tiến hành thực thi sau khi phương thức load trả thành.Ví dụ : Ta có file demo.html

trabzondanbak.com is Awesome!

This is some text in a paragraph.

Load nội dung của file “demo.html” vào trong một div cùng với id = div-1

Cú pháp:

$(selector).post(URL,data,function(data,status,xhr),dataType)url: required , băng thông đến file buộc phải lấy thông tindata: không yêu cầu ,là một đối tượng object gồm những key : value sẽ trình lên serverfunction(data, status , xhr): là function sẽ xử lý khi tiến hành thành công với những parameters:data : bao hàm các tài liệu trả về trường đoản cú requeststatus : gồm trạng thái request (“success” , “notmodified” , “error” , “timeout” , or “parsererror”)xhr : tất cả các đối tượng người dùng XMLHttpRequestdataType: là dạng tài liệu trả về. (text, json, script, xml,html,jsonp )

Get vào Jquery

Là cách thức lấy dữ liệu từ server bởi phương thức HTTP GET