*

*

*

*
*
*

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 711 THEO THÔNG TƯ 200

Công ty Kế toán thủ đô xin phía dẫn các bạn nghiệp vụ hạch toán TK711 – thu nhập khác theo thông tư 200 như sau :

*


I. Bề ngoài kế toána) tài khoản này dùng để phản ánh các khoản các khoản thu nhập khác ngoài vận động sản xuất, sale của doanh nghiệp. Gồm:- thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;- Chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lí tài sản được phân tách từ BCC cao hơn chi tiêu đầu tư xây dựng gia tài đồng kiểm soát;- Chênh lệch lãi do nhận xét lại trang bị tư, mặt hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, chi tiêu dài hạn khác;- thu nhập từ nghiệp vụ bán cùng thuê lại tài sản;- những khoản thuế phải nộp khi bán sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ nhưng tiếp đến được giảm, được trả (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT yêu cầu nộp nhưng tiếp nối được giảm);- Thu tiền được vạc do người sử dụng vi phạm hợp đồng;- Thu tiền bồi thường của mặt thứ bố để bù đắp cho gia tài bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo đảm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở marketing và những khoản có đặc thù tương tự);- Thu các khoản nợ nặng nề đòi đã xử lý xóa sổ;- Thu các khoản nợ bắt buộc trả không khẳng định được chủ;- các khoản chi phí thưởng của bạn liên quan cho tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong lệch giá (nếu có);- thu nhập quà biếu, quà tặng kèm bằng tiền, hiện vật của những tổ chức, cá nhân tặng ngay cho doanh nghiệp;- giá trị số hàng khuyến mãi kèm theo không nên trả lại;- những khoản các khoản thu nhập khác ngoài những khoản nêu trên.

Bạn đang xem: 711 là tài khoản gì

b) Khi có khả năng chắc chắn thu được những khoản tiền phạt phạm luật hợp đồng, kế toán yêu cầu xét thực chất của khoản tiền phạt nhằm kế toán phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:- Đối với mặt bán: toàn bộ các khoản chi phí phạt vi phạm hợp đồng nhận được từ bên mua nằm kế bên giá trị đúng theo đồng được ghi dìm là thu nhập cá nhân khác.- Đối với mặt mua:+ những khoản tiền phát về thực chất là khoản giảm ngay hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho tất cả những người bán được hạch toán áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị gia sản hoặc khoản thanh toán giao dịch (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi gia sản có tương quan đã được thanh lý, nhượng bán.+ các khoản tiền phạt khác được ghi dìm là các khoản thu nhập khác trong kỳ vạc sinh,Ví dụ: người mua được quyền khước từ nhận hàng cùng được phát người buôn bán nếu giao hàng không đúng thời hạn luật trong thích hợp đồng thì khoản tiền phạt cần thu được ghi dấn là thu nhập cá nhân khác khi chắc chắn là thu được. Ngôi trường hợp người tiêu dùng vẫn thừa nhận hàng với số tiền phạt được giảm trừ vào số chi phí phải giao dịch thanh toán thì quý hiếm hàng tải được ghi thừa nhận theo số thực yêu cầu thanh toán, kế toán tài chính không ghi dìm khoản tiền phạt vào thu nhập khác.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Là Gì? Định Nghĩa Hình Lăng Trụ Đều, Tứ Giác Đều, Lục Giác

II. Kết cấu tài khoản

TK 711 – thu nhập cá nhân khác

- Số thuế GTGT cần nộp (nếu có) tính theo PP trực tiếp so với các khoản các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo PP trực tiếp.

- vào cuối kỳ , KC các khoản thu nhập cá nhân khác về tài khoản 911

- Tập hợp các khoản thu nhập cá nhân khác gây ra trong kỳ

Tài khoản711 không có số dư cuối kỳ

III. Một số trong những nghiệp vụ kinh tế tài chính chủ yếu

Mọi vướng mắc về nhiệm vụ Kế Toánxin mời chúng ta gọi cho tổng đài support miễn tầm giá của kế toán tài chính Hà Nội:19006246

THÔNG TIN THAM KHẢO:Quý khách hàng cần xem thêm thông tinKhóa học kế toán thực hành trên giấy thực tếvà cácDịch vụ kế toánvui lòng xem sống đây:⏩Khóa học tập kế toán thực tế⏩Dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói⏩Dịch vụ trả thuế GTGT⏩Dịch vụ Quyết toán thuế⏩Dịch vụ thanh tra rà soát sổ sách, báo cáo tài chính