Vì hình vuông có tất cả các đặc điểm của hình thoi cơ mà hai đường chéo cánh của hình thoi không đều bằng nhau còn hình vuông thì bằng nhau. Vì vậy giả dụ hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau có nghĩa là hình vuông. Đây cũng là trong những dấu hiệu nhật biết của hình vuông.

Bạn đang xem: 2 đường chéo hình thoi có bằng nhau không

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá về hình thoi và một số hình không giống nhé.

1. Hình thoi

- Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác gồm bốn cạnh bằng nhau. Là hình bình hành đặc biệt quan trọng với nhì cạnh kề bằng và nhị đường chéo cánh vuông góc với nhau.

- Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

+ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

+ Hình bình hành cá nhị cạnh kề bằng nhau

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau

+ Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc.

- tính chất của hình thoi

Trong hình thoi:

+ những góc đối nhau bằng nhau.

+ hai đường chéo vuông góc cùng nhau và cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

+ hai đường chéo cánh là những đường phân giác của những góc của hình thoi.

+ Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.2. Hình vuông

*
Hình vuông

- Định nghĩa hình vuông: Hình vuông là hình tứ giác tất cả 4 góc vuông và 4 cạnh bởi nhau.

- Đặc điểm của hình vuông 

+ hình vuông vắn là hình chữ nhật có những cạnh bằng nhau.

+ hình vuông vắn là hình thoi gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau.

+ hình vuông vắn vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

- đặc điểm của hình vuông 

+ hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc và giao nhau trên trung điểm của mỗi đường.

+ Giao điểm nhì đường chéo cánh của hình vuông là trung khu của con đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp.

+ Giao của những đường phân giác, trung tuyến, trung trực các trùng trên một điểm.

+ Một đường chéo cánh sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.

+ có một mặt đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, đồng thời vai trung phong của cả hai tuyến phố tròn trùng nhau cùng là giao điểm của nhị đường chéo của hình vuông.

+ hình vuông vắn có tất cả tính chất của hình chữ nhật cùng hình thoi.

- dấu hiệu nhận ra hình vuông 

+ Hình chữ nhật bao gồm hai cạnh kề cân nhau là hình vuông.

+ Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình vuông.

+ Hình chữ nhật gồm một đường chéo cánh là đường phân giác một góc là hình vuông.

+ Hình thoi tất cả một góc vuông là hình vuông.

+ Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

3. Hình chữ nhật:

- Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành.

- Tính chất

+ Hình chữ nhật là có tất cả các đặc thù của hình bình hành và hình thang cân.

+ nhì cạnh đối tuy nhiên song, nhị cạnh đối bởi nhau, hai góc đối bởi nhau

+ Hai đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Định lí

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm mỗi đường.

+ Dấu hiệu dấn biết

+ Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Hình bình hành 

Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối song song. 

*

ABCDABCD là hình bình hành ⇔{AB//CDAD//BC⇔{AB//CDAD//BC

* dìm xét: Hình bình hành là một hình thang có hai kề bên song song.

* Định lí: Trong hình bình hành

- những cạnh đối bằng nhau.

- các góc đối bởi nhau.

- nhị đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

5. Hình bình hành

*

Hình bình hành ABCD gồm O là giao điểm hai đường chéo cánh thì ta có:

AB=CD,AD=BC, AB//CD,AD//BC đồng thời O là trung điểm của AC cùng BD.

 Dấu hiệu thừa nhận biết

- Tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

- Tứ giác có các cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy vậy song và đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có các góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Bài Thơ Bánh Trôi Nước Của Tác Giả Nào, Bài Thơ 'Bánh Trôi Nước' Do Ai Sáng Tác

- Tứ giác tất cả hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi con đường là hình bình hành.